Informare MAI: Ce trebuie sa stii despre alegerile europarlamentare din 26 mai

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Membrii din Romania in Parlamentul European sunt alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.

Mandatul membrilor din Romania in Parlamentul European este de 5 ani.

Membrii din Romania in Parlamentul European se aleg pe baza de scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale, si pe baza de candidaturi independente.

CAND AU LOC ALEGERILE?

Alegerile se desfasoara duminica, 26 mai 2019, intre orele 7:00 – 21:00.

La ora 21:00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului sectiei de vot.

Alegatorii care la ora 21:00 se afla in localul sectiei de vot pot sa isi exercite dreptul de vot.

UNDE SE POATE VOTA?

Alegatorii voteaza la sectiile de votare la care sunt arondati cu domiciliul sau resedinta, conform listelor electorale permanente.

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si sediile acestora, vor fi aduse la cunostinta publicului de catre primarii localitatilor si Autoritatea Electorala Permanenta.

Cetateanul care, in ziua alegerilor, se afla intr-o alta localitate decat cea in care este inscris in lista electorala poate sa isi exercite dreptul de vot in localitatea respectiva, la orice sectie de votare, urmand a fi inscris intr-o lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate.

Dreptul de vot se exercita in baza unui act de identitate valabil, emis de statul roman, respectiv: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, carnetul de serviciu militar (in cazul elevilor din scolile militare).

IMPORTANT! Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii romani aflati in strainatate sau de cetatenii romani domiciliati in strainatate.

Pentru alegatorii care se afla in strainatate in ziua votarii, Ministerul Afacerilor Externe organizeaza sectii de votare pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare, sectiile consulare si institutele culturale din strainatate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autoritatilor straine, sectii de votare si in afara sectiilor de votare mentionate mai sus.

Documentele pe baza carora se poate vota in strainatate sunt: pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu temporar, cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar. Nu se poate vota cu titlul de calatorie. Pentru mai multe informatii privind votul in strainatate, accesati http://www.mae.ro/node/48110

CINE ARE DREPT DE VOT

Cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua de referinta inclusiv, au dreptul de a alege membri din Romania in Parlamentul European.

Au drept de vot si cetatenii comunitari (din alt stat membru UE) care s-au inscris in listele speciale pentru a vota reprezentantii Romaniei in Parlamentul European. Lista acestora este comunicata de Autoritatea Electorala Permanenta cel mai tarziu cu 5 zile inaintea datei alegerilor.

IMPORTANT! Nu pot vota pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European cetatenii romani care sunt inscrisi in listele electorale ale altor state membre. Acestia pot vota doar listele/candidatii din statul respectiv.

NU AU DREPT DE VOT debilii sau alienatii mintal pusi sub interdictie si nici persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.

CUM SE VOTEAZA ?

La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019, in scopul asigurarii garantiilor necesare exercitarii dreptului de a alege in conditii de legalitate, corectitudine, transparenta si securitate, atat de catre alegatorii romani, cat si de cei din celelalte state ale Uniunii Europene, se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal. Autoritatea Electorala Permanenta, impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Institutul National de Statistica, asigura implementarea si operationalizarea Sistemului informatic.

La intrarea in sectia de votare, alegatorul prezinta operatorului de calculator al sectiei de votare actul de identitate si, dupa caz, documentul care dovedeste resedinta. Acesta va inscrie codul numeric personal ale alegatorului in sistem.

In cazul in care alegatorul nu figureaza in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala speciala, dupa caz, din sectia de votare respectiva, Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal semnaleaza daca:

a) persoana care s-a prezentat la vot nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv;
b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
c) alegatorul care s-a prezentat la vot este arondat la alta sectie de votare;
d) alegatorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorala permanenta;
e) alegatorul care s-a prezentat la vot figureaza ca si-a mai exercitat dreptul de vot la acelasi scrutin;
f) alegatorul resortisant se regaseste in tabelul intocmit de Autoritatea Electorala Permanenta, care cuprinde cetatenii romani care isi exercita dreptul de vot la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;
g) alegatorul comunitar nu este inscris in lista electorala speciala.

In baza rezultatelor generate de Sistemul informatic, a comunicarilor efectuate prin intermediul acestuia si a verificarii actului de identitate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare:

a) opreste de la votare persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii, persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot si alegatorul comunitar care nu este inscris in lista electorala speciala;
b) permite exercitarea dreptului de vot de catre alegatorul care s-a prezentat la vot si care figureaza in Sistemul informatic ca si-a mai exercitat dreptul de vot la acelasi scrutin, numai dupa ce asigura verificarea cazului semnalat, precum si sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, si dupa ce alegatorul da o declaratie potrivit careia nu si-a mai exercitat dreptul de vot la acelasi scrutin;
c) permite exercitarea dreptului de vot de catre alegatorul resortisant inscris in listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai dupa ce acesta da o declaratie potrivit careia nu si-a exercitat dreptul de vot la acelasi scrutin in alt stat membru al Uniunii Europene;
d) indruma alegatorul sa voteze la sectia de votare la care este arondat, in cazul in care acesta este arondat la alta sectie de votare din aceeasi unitate administrativ-teritoriala;
e) permite alegatorului inscris in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala speciala, dupa caz, sa voteze; in acest sens, dupa ce alegatorul semneaza in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala speciala, dupa caz, ii incredinteaza buletinul de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT“;
f) permite alegatorilor prevazuti la art. 13 din Legea nr. 33/2007, sa isi exercite dreptul de vot; dupa ce alegatorul semneaza in lista electorala suplimentara ii incredinteaza buletinul de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT“.

Alegatorii voteaza separat, in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea “VOTAT” in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.

Alegatorul care din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al sectiei de votare.

Dupa ce a votat, alegatorul indoaie buletinul de vot astfel incat pagina alba care poarta stampila de control sa ramana in afara si il introduce in urna, avand grija sa nu se deschida.

Indoirea gresita a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, daca secretul votului este asigurat.

In cazul in care buletinul de vot se deschide in asa fel incat secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anuleaza si se da alegatorului, numai o singura data, un nou buletin de vot, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al operatiunilor de votare.

Alegatorul restituie presedintelui stampila cu mentiunea “VOTAT”, iar acesta o aplica pe actul de identitate, mentionand si data scrutinului. In cazul alegatorilor care voteaza pe baza cartii de identitate, pe versoul acesteia se aplica un timbru autocolant cu mentiunea “VOTAT” si data scrutinului.

In situatia in care alegatorul, din motive bine intemeiate, constatate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate semna in lista electorala, presedintele face o mentiune in lista electorala, confirmata prin semnatura sa si a inca unui membru al biroului electoral.

Presedintele poate sa ia masuri ca stationarea celui care voteaza in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Pentru alegatorii netransportabili din motive de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, depusa cel mai tarziu in preziua alegerilor, insotita de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care sa rezulte ca persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipa formata din cel putin 2 membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii – stampila cu mentiunea “VOTAT” si buletine de vot – la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea.

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. Atributiile acestuia, in aceasta privinta, se intind si in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice pana la o distanta de 500 m.

Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar si de prefect, impreuna cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.

In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati si de observatori, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.

Pe durata votarii se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor insarcinate cu mentinerea ordinii si persoanelor acreditate sa poarte ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala.

In ziua votarii, intre orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea si consumul bauturilor alcoolice in spatiul de protectie al sectiei de votare

CAMPANIA ELECTORALA

Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de ziua de referinta si se incheie in dimineata zilei de sambata, 25 mai 2019, ora 700.

In campania electorala candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, marsuri, precum si prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunarilor si marsurilor se poate face numai cu autorizarile prevazute de legislatia in vigoare.

Mijloacele folosite in campania electorala nu trebuie sa contravina ordinii de drept.

ATRIBUTIILE MNISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul alegerii membrilor din Romania in Parlamentul European, care revin ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului, se constituie Comisia tehnica centrala pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European.

Presedintele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European este ministrul afacerilor interne.

Ministerul Afacerilor Interne dispune masuri pentru mentinerea si asigurarea ordinii si linistii publice in localitatile tarii, pe intreaga perioada electorala si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succeda acestei zile.

Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, mentine si asigura ordinea publica in zona sectiilor de votare si securitatea dosarelor intocmite de birourile electorale din tara, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si securitatea pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii.

Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigura paza sediilor Biroului Electoral Central, birourilor electorale judetene, biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara.

CONTRAVENTII

Constituie contraventii, potrivit art. 53 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, urmatoarele fapte:
a) inscrierea cu buna stiinta a unui alegator in mai multe liste electorale permanente sau speciale, inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
b) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente sau a registrelor cu listele electorale speciale in conditii necorespunzatoare;
c) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente si in listele electorale speciale;
d) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente si in listele electorale speciale de catre persoane neautorizate;
e) necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente sau al listei electorale speciale existente la primarie;
f) semnarea listei de sustinatori cu incalcarea dispozitiilor art. 18;
g) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea propunerilor de candidaturi prevazute la art. 20 alin. (1);
h) folosirea semnului electoral inregistrat la Biroul Electoral Central de catre un partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, o alianta politica, alianta electorala sau candidat independent, de catre un alt partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alianta politica, alianta electorala sau candidat independent;
i) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari;
j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a listelor electorale, cu exceptiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. c);
k) nerespectarea dispozitiilor art. 35 alin. (2) si (4) si ale art. 40 alin. (3) -(7); afisarea listelor electorale si a copiilor de pe acestea; distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a platformelor-program afisate sau a oricaror altor afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;
l) acceptarea de catre o persoana de mai multe ori a candidaturii la aceleasi alegeri pentru Parlamentul European;
m) nerespectarea deciziilor si hotararilor birourilor electorale; nerespectarea hotararilor si instructiunilor Autoritatii Electorale Permanente;
n) tiparirea, fara drept, de buletine de vot in vederea utilizarii acestora in ziua alegerilor;
o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare, cu exceptia cazurilor in care presedintele biroului electoral al sectiei de votare limiteaza accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare datorita marimii acestuia;
p) refuzul de a primi si inregistra o sesizare scrisa inaintata in conformitate cu dispozitiile art. 46 alin. (17);
q) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi;
r) inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul sau, dupa caz, documentul de identitate ori care refuza sa semneze in lista electorala in care este inscris pentru primirea buletinului de vot si a stampilei cu mentiunea «VOTAT»; nerespectarea dispozitiilor art. 46 alin. (8);
s) neaplicarea stampilei cu mentiunea “VOTAT” sau a timbrului autocolant pe actul sau, dupa caz, documentul de identitate, precum si retinerea acestora, fara motive intemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;
s) nerespectarea dispozitiilor art. 49 alin. (2); intocmirea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale, cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi;
t) continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea in ziua votarii a alegatorilor la sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumit partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale ori candidat independent;
t) purtarea pe durata votarii, de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanele insarcinate cu paza sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne ori alte insemne de propaganda electorala;
u) incalcarea de catre membrii birourilor electorale a obligatiei de a participa la activitatea acestor birouri;
v) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;
w) incalcarea conditiilor de acreditare de catre persoanele acreditate si operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;
x) nerespectarea dispozitiilor art. 34;
y) nerespectarea dispozitiilor art. 36, ale art. 37 alin. (1) -(3) si (5) si ale art. 38 alin. (2) -(4);
z) nerespectarea dispozitiilor art. 40 alin. (8) -(11);
z^1) nerespectarea dispozitiilor art. 45 alin. (12).

Contraventiile prevazute la lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), s), t), u), v) si z) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) si z^1), cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) si y), cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

– ofiterii, agentii si subofiterii din cadrul Politiei Romane, Politiei de Frontiera Romana si Jandarmeriei Romane, pentru faptele prevazute la lit. i), k), n), o), q), r), t), w), z) si z^1);

– presedintele biroului electoral judetean, biroului electoral de sector sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pentru faptele prevazute la lit. j), p), s) si v);

– presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevazute la lit. f), g), h) si l);

– presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la lit. n), s), t), u) si v);

– imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele prevazute la lit. a), b), c), d), e) si x);

– imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, in cazul in care fapta prevazuta la art. lit. m) este savarsita de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale si in cazul in care fapta prevazuta la lit. y) este comisa de altcineva decat de radiodifuzori; presedintele biroului electoral, in cazul in care fapta prevazuta la lit. m) este savarsita de catre membrii biroului electoral, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. m) de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare; politisti, in cazul in care fapta prevazuta la lit. m) este savarsita de alte persoane fizice sau juridice;

– Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati, pentru faptele prevazute la lit. y), in cazul in care acestea sunt comise de radiodifuzori.

INFRACTIUNI ELECTORALE PREVAZUTE DE CODUL PENAL

Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale

Impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Coruperea alegatorilor

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
Nu intra in categoria bunurilor prevazute mai sus, bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.

Frauda la vot

Fapta persoanei care voteaza:
a) fara a avea acest drept;
b) de doua sau mai multe ori;
c) prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegator se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Violarea confidentialitatii votului

Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amenda.
Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Nerespectarea regimului urnei de vot

Deschiderea urnelor inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau in alte conditii decat cele prevazute de lege se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Falsificarea documentelor si evidentelor electorale

Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si inscrierea in copia de pe lista electorala permanenta ori de pe lista electorala suplimentara a unor persoane care nu figureaza in aceasta lista.
Introducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza inregistrarea ori insumarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare sau determina repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Tentativa la infractiunile electorale se pedepseste.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2