Investiţiile pentru protecţia mediului au reprezentat anul trecut 0,3% din PIB

Reclame home 1
Reclame home 1

Cheltuielile curente interne pentru protecţia mediului au reprezentat anul trecut 0,9% din PIB, iar investiţiile 0,3% din PIB, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică, informează AGERPRES.

La nivel naţional, investiţiile pentru protecţia mediului au reprezentat aproximativ 24,4% din totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului.

În cazul producătorilor specializaţi, pe sectoare de activitate, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate în sectorul „colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperarea materialelor reciclabile”, cu 8,706 miliarde lei, respectiv 91,2% din totalul cheltuielilor de mediu ale acestei categorii de producători. Sunt urmate de „comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, cu 630,5 milioane lei, respectiv 6,6% din totalul cheltuielilor de mediu ale acestei categorii de producători.

Pentru producătorii nespecializaţi, pe sectoare de activitate, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate în sectorul „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” cu 4,554 miliarde lei, reprezentând 49,3% din totalul cheltuielilor de mediu ale acestei categorii de producători, urmat de „Industria prelucrătoare”, cu 1,465 miliarde lei lei, reprezentând 15,9% din totalul cheltuielilor de mediu ale acestei categorii de producători.

În anul 2021, investiţiile pentru protecţia mediului au totalizat peste 4,114 miliarde lei preţuri curente, comparativ cu aproape 3,568 miliarde lei în 2020.

Din totalul cheltuielilor curente interne pentru protecţia mediului, domeniile de mediu pentru care s-au înregistrat cele mai mari cheltuieli curente interne în anul 2021 sunt: gestionarea deşeurilor cu 72,8%, gestionarea apelor reziduale cu 10,6% şi protecţia aerului înconjurător şi a climei cu 5,6%.

Din totalul investiţiilor pentru protecţia mediului, domeniile de mediu pentru care s-a investit cel mai mult în anul 2021 au fost gestionarea apelor reziduale (55,3%), gestionarea deşeurilor (27,4%) urmate de protecţia aerului înconjurător şi a climei şi protecţia şi asanarea solului şi a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă, fiecare cu câte 7%.

În anul 2021, pe domenii de mediu, cele mai mari investiţii au fost înregistrate de către administraţia publică (locală şi centrală) în domeniul gestionarea apelor reziduale (1,7 miliarde de lei), reprezentând 74,8% din investiţiile pentru protecţia mediului pentru acest domeniu de mediu şi 41,3% din totalul investiţiilor pentru protecţia mediului.

Pe regiuni de dezvoltare, cele mai mari investiţii au fost efectuate în regiunea Sud Muntenia (21,6% din totalul investiţiilor), urmată de regiunea Centru (19,7%) şi de regiunea Nord-Vest (19,3%). Cheltuielile curente interne cele mai însemnate au fost înregistrate în regiunea Bucureşti-Ilfov şi au reprezentat 21,2% din totalul acestora, urmată de regiunea Centru (15%) şi de regiunea Sud-Est (13,1%).

La nivel naţional, în 2021, în regiunea de dezvoltare Centru au fost înregistrate cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului în domeniul gestionarea deşeurilor (1,618 miliarde lei preţuri curente), urmate de cheltuielile regiunii de dezvoltare Sud-Est, tot în domeniul gestionarea deşeurilor (peste 1,418 miliarde lei preţuri curente).

Ca pondere în investiţiile pentru protecţia mediului a regiunilor de dezvoltare şi pe categorii de producători, cele mai mari investiţii au fost înregistrate de către administraţia publică locală în regiunea de dezvoltare Centru, reprezentând 68,6% din totalul investiţiilor în această regiune de dezvoltare şi 26,2% din totalul investiţiilor pentru protecţia mediului ale administraţiei publice locale. Acestea sunt urmate de investiţiile pentru protecţia mediului ale administraţiei publice locale din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, cu 49,1% din totalul acestora în această regiune şi care reprezintă 20,6% din totalul investiţiilor pentru protecţia mediului administraţiei publice locale.

Cele mai mari cheltuieli curente interne au fost înregistrate de către producătorii specializaţi în regiunea de dezvoltare Centru, reprezentând 77,7% din totalul cheltuielilor curente interne pentru protecţia mediului din această regiune şi 17,7% din totalul cheltuielilor curente interne pentru protecţia mediului ale producătorilor specializaţi. Acestea sunt urmate de cheltuielile curente interne realizate în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, cu 80,4% din totalul din această regiune.

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole