ISU Maramureș, precizări despre obligațiile autorităților locale în contextul apărării împotriva incendiilor

home camp2
home camp2
home camp2

În fiecare an, în sezonul rece, numărul de incendii produse în locuinţele şi gospodăriile cetățenilor crește. Un rol deosebit de important în prevenirea acestora îl au și autoritățile locale. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 13, lit. c), din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale au obligația să instituie reguli şi măsuri specifice, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.

De asemenea, conform art. 14, lit. e) și lit. h) din aceeași lege, primarii au obligația să asigure controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice.

Edilii trebuie să organizeze şi să execute, prin Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti și să informeze populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu.

Potrivit art. 96 din Ordinul M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, înainte de începerea sezonului rece trebuie luate următoarele măsuri de prevenire:

  1. a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei- surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum şi înlăturarea defecţiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normaţi;
  2. b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;
  3. c) asigurarea uneltelor şi a accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

Conform art. 85, alin. (3), din ordinul M.A.I nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii, iar neexecutarea acestor activități, cel puțin o dată pe an, constituie contravenție, potrivit art. 1/2/i, din H.G.R nr. 537/2007, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, care se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei.

Informații furnizate de ISU Maramureș.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
home camp 1
home camp 1
home camp 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *