ITM Maramureș: Acţiune de conştientizare şi control privind prezenţa agenţilor chimici periculoşi

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

În perioada martie – octombrie 2020, în judeţul Maramureş s-a desfăşurat acţiunea de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi.

”Fundamentare: Agenţii chimici periculoşi generează riscuri majore la adresa securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înţelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător. De prea multe ori, măsurile de control al expunerii lucrătorilor la substanţe periculoase sunt luate pe moment sau „ca ultimă soluţie”, bazându-se, în multe cazuri, doar pe utilizarea echipamentelor individuale de protecţie.

Obiective: Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă generate de substanţele periculoase prezente la locurile de muncă;

  • Creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa prevenirii riscurilor prezentate de substanţele periculoase;
  • Monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la substanţelor periculoase;
  • Centralizarea datelor în vederea analizei eficienţei controalelor şi elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Grup ţintă: acţiunea s-a desfăşurat la 6 angajatori din diverse domenii de activitate, care produc, deţin sau utilizează agenţii chimici periculoşi, urmărindu-se în mod special utilizatorii din aval şi întreprinderile mici şi mijlocii, constatându-se 10 deficienţe pentru care s-au dispus masuri de intrare în legalitate, s-au aplicat 10 avertismente”, a declarat Dragoș Năcuță, inspectorul șef al ITM Maramureș.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *