ITM Maramures, anunt pentru angajatori

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures anunta ca incepand cu data de 7 septembrie au intrat in vigoare dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului  nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Modificarile semnificative aduse de actul normativ sunt urmatoarele:

  • a fost definita munca nedeclarata reprezentand:
  1. a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;
  2. b) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;
  3. c) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;
  4. d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

–   angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc;

–   angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru;

–   orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la art 17, alin. (3) din Codul muncii in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

Cuantumul amenzilor in cazul identificarii situatiilor de  munca nedeclarata este cuprins intre 10.000 si 20.000 de lei pentru fiecare persoana identificata.

Lipsa unei copii a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2