ITM Maramures, precizari despre autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii, altii decat cei prevazuti la art. 4 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati.

Prevederile art. 6 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/20106, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare au fost interpretate diferit privitor la: obligatia angajatorului de a depune la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea o cerere.

“In aceste conditii, se inregistreaza o crestere a poverii administrative pentru angajatorii cu larga dispersie teritoriala pentru sediile secundare si punctele de lucru, in situatia in care ar trebui sa solicite autorizarea acestor sedii secundare/puncte de lucru la inspectoratele teritoriale de munca, conform competentelor teritoriale, contrara initiativei legiuitorului de a simplifica procedura autorizarii, respectiv de a se emite autorizatia (certificatul constatator) in baza unei declaratii pe propria raspundere.

Fata de cele mentionate si pentru eficientizarea activitatii de autorizare, inspectoratele teritoriale de munca pe raza carora isi au sediile angajatori care au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca vor inregistra cererile de autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca la sediul social, indiferent de dispersia teritoriala a sediilor secundare sau punctelor de lucru.

Cererile si documentele depuse la inspectorate teritoriale de munca, pe raza carora angajatorii desfasoara activitati in sedii secundare sau la puncte de lucru, vor fi redirectionate, in vederea autorizarii, catre acele inspectorate teritoriale de munca pe raza carora acesti angajatori au sediile sociale. Totodata, angajatorii vor fi informati in termenul de 5 zile lucratoare privitor la redirectionare si la inspectoratul care va asigura procedura de autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca”, a declarat Dragos Nacuta, inspectorul sef al ITM Maramures.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2