Jandarmeria Maramures recruteaza tineri pentru scolile militare de subofiteri

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Jandarmeria Maramures continua campania de promovare a profesiei militare si de recrutare a candidatilor pentru institutiile militare de invatamant.

Campania se adreseaza tinerilor absolventi de liceu si vizeaza cresterea interesului acestora pentru o cariera militara. In acest scop, personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane, continua desfasurarea activitatilor specifice, sunt distribuite tinerilor pliante cu institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si sunt prezentate diverse alte materiale care sa stimuleze interesul acestora fata de oferta educationala.                                                                                                                 

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures recruteaza candidati, pentru concursul de admitere, organizat de institutiile de invatamant  care pregatesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea de admitere ianuarie 2019, astfel: 

– SCOLI  POSTLICEALE  ALE  M.A.I. –
– Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani –
                            Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi si 2 locuri pentru alte minoritati), astfel:

·         317 locuri alocate Jandarmeriei Romane;

·         25 locuri alocate SIE;

·         8 locuri alocate SPP.

 

– Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi

„Petru Rares” Falticeni –

                              Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi si 2 locuri pentru alte minoritati), astfel:

·         335 locuri alocate Jandarmeriei Romane;

·         15 locuri alocate SIE.

CONDITII SI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intentioneaza sa candideze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 2. b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 3. c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 4. d) sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
 5. e) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;
 6. f) sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;
 7. g) sa aiba un comportament corespunzator principiilor si cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 8. h) sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;
 9. i) sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
 10. j) sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 11. k) sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) sa aiba varsta de pana la 27 de ani impliniti in anul participarii la concurs, pentru candidatii pe locurile destinate formarii initiale a personalului militar si pe locurile MAI la institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale;
 13. n) sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;
 14. o) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. p) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant.

Dosarele de recrutare ale candidatilor constituite in vederea participarii la concursul de admitere in institutiile de invatamant, trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere (conform anexei 1 la Dispozitia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile MAI) si CV;
 2. copii ale documentelor care atesta nivelul si specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copiile legalizate;
 3. Pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat – diploma de bacalaureat si foaia matricola a studiilor liceale, in copii certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copiile legalizate.
 4. Pentru candidatii care au absolvit studii liceale in afara Romaniei cu diploma de bacalaureat (sau echivalentul acesteia) :

– atestatul de recunoastere a studiilor, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.N., in copie, certificat cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea, se accepta si copie legalizata;

– diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in traducere legalizata;

– foaia matricola a studiilor liceale, in traducere legalizata;

 1. copii ale actului de identitate, carnetului de munca / certificatului stagiu de cotizare si / sau altor documente doveditoare care sa ateste vechimea in munca si, daca este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copiile legalizate;
 2. copii ale certificatului de nastere al candidatului, sotului / sotiei si fiecarui copil, ale certificatului de casatorie, precum si, dupa caz, ale hotararilor judecatoresti privind starea civila certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copiile legalizate;
 3. autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului si sotul/sotia candidatului;
 4. cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimtamantului expres al candidatului. Extrasul poate fi inlocuit si de un certificat de cazier judiciar, in termen de valabilitate, depus de candidat);
 5. o fotografie color 9×12 cm (pe verso, lucratorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule urmatoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatalui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 6. doua fotografii color 3/4 cm necesare confectionarii legitimatiilor de concurs (pe verso, lucratorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule urmatoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatalui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 7. fisa medicala-tip de incadrare in MAI;
 8. declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare (conform anexei nr. 4 la Dispozitia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile MAI).

(4) Candidatii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minoritati nationale, etc.) care se inscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declara pe propria raspundere apartenenta la etnia / minoritatea respectiva si depun suplimentar la dosarul de recrutare, in original, o adeverinta emisa de o organizatie etnica / minoritara, constituita potrivit legi.

DEPUNEREA CERERILOR  SI DOSARELOR DE RECRUTARE

Cererile de participare/fisele tip de inscriere pentru admiterea la scolile postliceale ale M.A.I., (Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani  si Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” Falticeni) vor fi depuse pana la data de 23 noiembrie 2018.

Dosarele de recrutare ale candidatilor la scolile postliceale ale M.A.I.  (Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani  si Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” Falticeni) se depun la sediul I.J.J. Maramures pana la data de 12 decembrie 2018.

Relatii suplimentare se pot obtine de pe site-urile institutiilor de invatamant si la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures, Baia Mare, b-dul Unirii nr. 34, sau telefon 0262/277779, interior 24557  sau 24535.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *