LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „Student pentru performanță”

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Clemon S.R.L în parteneriat cu Asociația ASCEND și cu Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – Indeco lansează proiectul „Student pentru performanță”, cod mysmis 2014+: 141227, Schema de ajutor de minimis Innotech Student – POCU 2014-2020, AP6, OS 6.13

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar (studenți ISCED 5-7, doctoranzi și cursanți SCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instit. de înv.superior), din regiunile NV, SM, Centru, NE, SVO, V si SE în domenii de activitate inteligente, identificate ca fiind de viitor, în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin stimularea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale, respectiv înființarea de intreprinderi noi (start-upuri) și crearea de noi locuri de muncă.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, în intervalul 01.01.2022 – 31.12.2023, iar principalele rezultate preconizate sunt:

 • 3 workshop-uri/conferinte/seminarii, organizate la sala
 • 12 workshop-uri/conferinte/seminarii/webinarii, organizate in mediul on-line
 • 300 persoane participante in cadrul celor 15 conferinte/workshop-uri/seminarii/ webinarii organizate
 • 345 de persoane apartinand grupului tinta selectate in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala
 • minim 35 de persoane apartinand grupului tinta selectate in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala ce au domiciliul sau resedinta in mediul rural, in una din regiunile de implementare ale proiectului, sau sunt persoane de etnie roma
 • 23 de cursuri de formare antreprenoriala organizate
 • 311 persoane membre ale grupului tinta cu competente imbunatatite in domeniul antreprenorial, cu certificate de absolvire a cursurilor de formare profesionala recunoscute de ANC
 • 1 concurs de evaluare si selectie a planurilor de afaceri organizat
 • minim 13 planuri de afaceri propuse de reprezentantii grupului tinta aprobate
 • minim 13 stagii de practica ale persoanelor ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii de ajutor de minimis efectuate
 • minim 13 persoane beneficiare a serviciilor de consiliere/consultanta/mentorat
 • minim 13 contracte subventii semnate
 • minim 13 intreprinderi infiintate
 • minim 65 locuri de munca create
 • minim 65 persoane angajate
 • minim 13 intreprinderi infiintate si functionale

Valoarea totală a proiectului este de 9,686,293.15 lei, din care 8,179,676.87 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 1,443, 472.30 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national și 63,143.98 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.

 Informații suplimentare:

S.C. Clemon S.R.L – 0744.424.297; 0262-225381 | proiect141227@clemon.ro

Asociația Ascend – 0747.804.000 | spp141227@asociatia-ascend.ro

Asociația Indeco – 0752116848; 0723981244 | secretariat@asociatia-indeco.ro

https://www.facebook.com/studentpentruperformanta141227

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2