Maramuresean prins cu acte false la Serviciul Inmatriculare a Vehiculelor

PNL

sofer-volanIn data de 8 aprilie, in jurul orelor 16:30, s-a prezentat la ghiseul de inmatriculari al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Maramures, numitul G.S.A. care a solicitat lucratorului transcrierea autovehiculului Audi A4 cu nr de inmatriculare MM 21 RIO pe acesta de pe numitul S.P.C.

Agent sef adj. Ghiran Daniel a preluat dosarul iar in urma verificarii acestuia a constatat faptul ca certificatul de atestare fiscala depus pe vechiul detonator, nu are datorii la bugetul local.
Deoarece documentul prezentat nu parea a fi authentic, dosarul a fost preluat sub rezerva verificarilor, fara a se continua procedura de inmatriculare, sesizand pe seful serviciului comisar sef Florin Sironka.

Acesta a solicitat verificarea autenticitati certificatului fiscal la Primaria Valea Chioarului ocazie cu care s-a constat ca acesta este falsifica, iar contribuabilul vanzator S.P.C. figura cu datorii fiscale.

In urma raspunsului primit de la Primaria Valea Chioarului a fost intocmit proces verbal de sesizare din oficiu si inaintat la I.P.J. Maramures pentru continuarea cercetarilor in vederea stabilirii autorului falsului, si tragerea la raspundere penala pentru fapta savarsita.

Ulterior, cumparatorul G.S.A., s-a prezentat din nou la ghiseu cu un alt certificat fiscal valabil si cu datoriile achitate pentru a se continua procedura de trancriere a autovehiculului.

Cu aceasta ocazie dorim sa reamintim celor care achizitioneaza autovehicule urmatoarele:

-Legea 207 /2015 privind Codul de procedura fiscala art.159 alin 5 si 6 : “(5) Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se instraineaza trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se instraineaza, proprietarul bunului trebuie sa achite impozitul datorat pentru anul in care se instraineaza bunul, cu exceptia cazului in care pentru bunul ce se instraineaza impozitul se datoreaza de alta persoana decat proprietarul.

(6) Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.”

– In H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la pct. 128 este expres prevazut faptul ca “orice persoana fizica sau persoana juridica ce a dobandit / instrainat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligatia sa depuna declaratia fiscala la organul fiscal al autoritatilor administratiei publice locale in a carui raza de competenta isi are domiciliul fiscal, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv,chiar si in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire are loc instrainarea acestui obiect impozabil”

Institutia Prefectului- Judetul Maramures

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1