Minge la fileu: Adjunctul Inspectoratului Școlar Maramureș, determinat să ia măsuri față de neregulile regăsite la Clubul Sportiv Școlar 2 Baia Mare

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Profund nemulțumit de numeroasele nereguli regăsite în managementul Clubului Sportiv Școlar Nr. 2 Baia Mare, unul dintre membrii consiliului de administrație ia atitutine. Într-o petiție adresată Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, acesta cere inspectorului de specialitate să ia măsuri urgente cu privire la încălcarea legii în respectiva instituție de învățământ. Reproducem integral conținutul documentului înregistrat în această dimineață la ISJ Maramureș.

Stimate domnule Ioan Muntean, vă scriu această sesizare în calitate de membru desemnat de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare în consiliul de administrație al Clubului Sportiv Școlar Nr. 2. Vă expun următoarea stare de fapt, pe care vă rog să o supuneți examinării, solicitându-vă totodată să luați măsurile legale ce se impun.

Conform actelor normative în vigoare, la începutul anului școlar, conducerea fiecărei unități de învățământ cu personalitate juridică are obligația de a stabili componența consiliului de administrație al respectivei școli. Citez din Ordinul ministrului Educației nr. 5154/2021, art. 5 (1) ”La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie”. În acest sens, directorul unității ”solicită, în scris, consiliului local, primarului, […] consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor” (Ordinul ministrului Educației nr. 5154/2021, art. 5 (2).

Același articol prevede un termen de 15 zile de la desemnarea reprezentanților consiliului local, primarului, părinților, profesorilor etc pentru constituirea noului consiliul de administrație, prin decizie emisă de directorul școlii (”emite, după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la lit. a), decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs” art 5, (2), c).

Totodată, în cazul în care numirile reprezentanților administrației publice locale depășesc termenul de 15 zile, consiliul de administrație al școlii funcționează având în componență vechii membri ai consiliului. ”În condiţiile în care termenul prevăzut la lit. a) nu este respectat, până la primirea adresei de desemnare a noilor reprezentanţi, în componenţa consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţii din vechiul consiliu de administraţie”, art 5, (2), c).

Stimate domnule Muntean, vă aduc la cunoștință faptul că toată această procedură a fost încălcată flagrant de către conducerea CSS 2 Baia Mare, unitatea școlară funcționând, începând cu luna septembrie 2022, fără un consiliu de administrație constituit legal. Conform hotărârilor consiliului de administrație publicate pe site-ul instituției (https://css2baiamare.ro/articles/hotarari-ca-2022-2023), directorul Alina Trifoi a emis o dispoziție de constituire a consiliului de administrație, în data de 20 septembrie, în condițiile în care Consiliul Local al Municipiului Baia Mare și primarul Cătălin Cherecheș nu își desemnaseră încă reprezentanții. De aici deducem că, potrivit ultimului paragraf de lege citat anterior, consiliul de administrație al CSS 2 trebuia să funcționeze în vechea formulă. Însă reprezentantul primarului Cătălin Cherecheș nu a fost convocat la ședința din data de 26 septembrie, la fel cum nu a fost convocat nici la următoarele ședințe, din datele de 3 octombrie și 13 octombrie.

În privința convocării membrilor consiliului de administrație, legea este foarte exactă. Așa cum am observat anterior, directorul unității școlare are obligația informării tuturor membrilor care compun consiliul. În acest sens, art. 11 (3) din Ordinul 5154 precizează că ”Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: sub semnătură sau prin poştă, fax, e-mail, alte mijloace electronice folosite de unitatea de învăţământ (de exemplu, WhatsApp, SMS etc.) stabilite printr-o procedură la nivelul unităţii”.

Exprimarea legii are, evident, un sens exhaustiv și convocarea nu este lăsată la latitudinea directorului, fapt ce reiese fără echivoc din folosirea articolului hotărât pentru substantivul ”membrii”. Adică TOȚI membrii, nu doar unii membri. Poate că, în calitate de absolventă de studii de masterat în informatică, doamna director nu a sesizat acest detaliu gramatical, fapt pentru care vă solicit să îi explicați de ce folosirea articolului hotărât este atât de importantă, caracterul imperativ pe care îl denotă neputând fi contestat.

De ce vă scriu aceste lucruri tocmai acum… Pentru că directorul Alina Trifoi a convocat un nou consiliu de administrație ce ar urma să se întrunească azi, 12 decembrie, începând cu ora 17. Or și această convocare este în afara legii, pentru considerentele pe care le voi expune în cele ce urmează.

Nici la această ședință nu a fost convocat reprezentantul primarului Cătălin Cherecheș. Este de la sine înțeles că directorul Alina Trifoi are o problemă legată de convocarea reprezentantului edilului băimărean, fapt care însă nu justifică încălcarea legii.

De asemenea, directorul Alina Trifoi trece peste rigorile legii și atunci când ”uită” să îl convoace la ședință pe reprezentantul elevilor. Vă solicit, domnule inspector general adjunct și coordonator al domeniului management, să îi puneți în vedere (că pe altcineva nu văd să o facă) doamnei director următorul paragraf de lege: ”În consiliile de administrație ale unităților școlare, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani” (Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 art 96, al 2 d). Și, dacă mai era nevoie, citim și art 7, lit. e), din Ordinul 5154/202: ”Reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, este ales prin vot secret de către elevii unităţii de învăţământ”.

Dacă am vorbi doar despre o simplă încălcare a procedurii de convocare a consiliului de administrație, probabil că nu v-aș fi scris toate acestea, însă este evident faptul că un astfel de organism de conducere nu poate lua decizii benefice școlii. Este inadmisibil ca directorul Alina Trifoi să propună pe ordinea de zi adoptarea unor documente ce trebuia supuse analizei încă înainte de începerea anului școlar. Ce consiliu de administrație responsabil poate vota azi, după trei luni și jumătate de școală, ”Aprobarea regulamentului intern pentru anul școlar 2022-2023; Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru anul școlar 2022-2023; Aprobarea planului managerial pentru anul școlar 2022-2023. Aprobarea codului de etică pentru anul școlar 2022-2023; Aprobare fișă post pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic an școlar 2022-2023; Aprobare orar pentru personalul didactic; Aprobare organigramă unitate”?

Acum se aprobă organigrama? Acum se votează orarul? Acum aduce directorul Alina Trifoi planul managerial? Până acum Clubul Sportiv Școlar Nr. 2 cum a funcționat? Fără plan managerial? Fără organigramă?

Domnule Ioan Muntean, în calitate de coordonator al departamentului management, sunteți obligat să gestionați corespunzător această gravă problemă existentă la CSS 2. Convocarea ședințelor consiliului de administrație s-a făcut cu încălcarea legii, încă din luna septembrie. Care este soarta hotărârilor adoptate de atunci? Răspunsul este evident: sunt lovite de nulitate. Inclusiv hotărârea prin care consiliul, prezidat de directorul Alina Trifoi, a votat cazarea gratuită și decontarea transportului pe ruta Baia Mare – Vișeu de Sus pentru managerul unității.

Vă solicit să îi puneți în vedere directorului CSS 2 respectarea legii. Anularea ședinței de azi și convocarea corespunzătoare a TUTUROR membrilor consiliului de administrație (atât a reprezentantului primarului Cătălin Cherecheș, cât și a reprezentantului elevilor), așa cum prevede legea. În caz contrar, toate hotărârile adoptate în continuare de consiliul de administrație vor avea nefericita soartă de a fi anulate.

Domnule inspector Ioan Muntean, fac precizarea că, pentru ședința de azi, convocarea s-a făcut prin aplicația electronică WhatsApp, fapt pentru care este foarte simplu de identificat persoanele invitate la ședință. Vă pun la dispoziție lista cu toți cei convocați, pentru a constata personal lipsa reprezentanților amintiți anterior.

Cu respect și considerație,

Ciprian DRAGOȘ, membru desemnat în consiliul de administrație al CSS 2, din partea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

3 Comments

  1. Velea

    Bună ziua , urmărind ce se întâmplă la CSS3 , nu înțeleg cum de nu vine corpul de control al ministrului ? Directoarea face parte din vreun partid al coaliției, de nu este verificată și încalcă legea la nesfârșit ?

    Reply
  2. Virgil

    Când se autosesizează organele competente : DNA și ANI , să vadă beneficiul financiar al administratorului de patrimoniu și a informaticienei ?

    Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole