Ministerul Energiei a lansat în dezbatere proiectul de ordonanţă privind noile măsuri de sprijin pentru consumatori

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind noile măsuri de sprijin pentru consumatori, care prevede, printre altele, scăderea preţului plafonat, atât la gaze, cât şi la electricitate, şi permite un consum mai mare pentru primirea compensaţiilor de la bugetul de stat, informează AGERPRES.

Proiectul prevede, pentru clienţii casnici, acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, şi în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, şi o limită maximă a consumului de 2.500 kWh energie electrică, alocat în tranşe egale şi echivalentul în kWh a 1.500 mc de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per mc, alocat în tranşe egale (faţă de 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranşe lunare şi echivalentul în kWh a 1.000 mc de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per mc limita anterioară).

„În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale au obligaţia ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar faţă de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienţii casnici şi să transmită furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora, în vederea aplicării schemei de sprijin tuturor clienţilor casnici care se încadrează în limitele de consum prevăzute”, se menţionează în proiect.

În situaţiile în care, în perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, are loc schimbarea furnizorului, operatorii de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale vor efectua schimbul de informaţii între furnizorul nou de energie electrică/gaze naturale, operatorul de distribuţie şi furnizorul actual prin transmiterea de e-mail la adresele specificate în contractele de distribuţie încheiate între operatorul de distribuţie de energie electrică/gaze naturale şi furnizorul de energie electrică/gaze naturale în format xml, cu o structură standard aprobată prin reglementări ANRE.

Documentul mai prevede că în perioada aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii finali, consumatori casnici, după cum urmează: preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh, preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,31 lei/kWh.

„În perioada 1 februarie – 31 martie 2022, preţurile pentru energie electrică şi gaze naturale se plafonează pentru clienţii non-casnici, excepţie fiind clienţii non-casnici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh; preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh”, se mai arată în proiectul de OUG.

Plafoanele prevăzute reprezintă preţul final facturat pentru clientul final, având incluse, pentru energie electrică – componenta de preţ al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA, şi pentru pentru gaze naturale – componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA. Componenta de preţ al energiei electrice şi componenta de preţ al gazelor naturale nu includ TVA.

Diferenţa între preţul mediu ponderat pentru contractele de achiziţii în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici, va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare, la fel ca şi diferenţa între preţul mediu ponderat pentru contractele de achiziţii în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice active.

Toate aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 februarie 2022.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2