Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica proiectul pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Ministerul Finantelor Publice a anuntat sambata ca a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ prin care creeaza cadrul legal general pe care o societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata fond suveran de dezvoltare si investitii, informeaza AGERPRES.

Proiectul de act normativ reglementeaza: scopul, forma legala, capitalul social, strategia si guvernanta fondului suveran de dezvoltare si investitii.

Potrivit ministerului de resort, scopul fondului suveran de dezvoltare si investitii este atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, de proiecte de investitii rentabile si sustenabile, in diverse sectoare economice, prin participarea directa ori prin intermediul altor fonduri de investitii sau al unor societati de investitii, singur sau impreuna cu alti investitori institutionali sau privati, inclusiv prin participarea in parteneriate public – private, cat si administrarea activelor financiare proprii, in vederea obtinerii de profit.

Forma legala a fondului va fi acea de persoana juridica romana ale carei conditii de organizare si functionare se stabilesc prin hotarare de Guvern, care se infiinteaza si functioneaza ca societate pe actiuni si care este detinut in intregime, in mod direct, pe toata durata de functionare de catre Statul roman.

In ceea ce priveste capitalul social al fondului, acesta va fi format din aport in numerar, precum si din aport in natura. Aportul in natura se stabileste prin hotarare de Guvern si se poate compune si din bunuri mobile si imobile proprietate privata a Statului, inclusiv din actiuni ale Statului la societatile la care acesta este actionar.

Strategia fondului suveran de dezvoltare si investitii se aproba de catre adunarea generala a actionarilor, in baza unui mandat aprobat in prealabil prin hotarare de Guvern si este corelata cu un set de indicatori de performanta pe termen mediu si lung stabiliti de adunarea generala a actionarilor. Strategia este insotita de un plan de afaceri si de o analiza economico-financiara care sa o fundamenteze.

In ceea ce priveste guvernanta este prevazuta o administrare in sistem dualist de catre un consiliu de supraveghere si un directorat, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

“Prin infiintarea fondului suveran de dezvoltare si investitii se are in vedere crearea unui vehicul de investitii financiare (intermediere financiara) in actiuni/participatii in proiecte/companii profitabile, segment neacoperit in prezent pe piata financiara din Romania, care, pe de o parte, sa aiba un rol multiplicator in economie pentru o dezvoltare sustenabila si, pe de alta parte, sa catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile catre sectorul real si proiecte profitabile”, se mentioneaza in documentul citat.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la rubrica Transparenta decizionala.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2