Ministerul Finantelor propune modificarea legislatiei RCA

PNL

Un proiect al MInisterului Finantelor propune modificarea RCA, printre masuri fiind renuntarea la calculul tarifelor de prima de catre ASF, precum si eliminarea posibilitatii suspendarii contractului RCA la cererea asiguratului, scrie Mediafax.

Proiectul de modificare a Legii nr. 132/2017 are in vedere in principal modificari asupra modului de functionare a „asiguratului cu risc ridicat”. Intrucat Comisia Europeana considera ca prin actualul mod de functionare este ingradita libertatea de tarifare prin impunerea unei prime calculate si ofertate de catre BAAR si nu de catre asiguratorul RCA, propunerea de modificare a legislatiei are in vedere eliminarea obligatiei Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) de ofertare a primei de asigurare in cazul asiguratului cu risc ridicat. Totodata, se are in vedere instituirea obligatiilor BAAR de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor si procedurilor proprii, proceduri interne care stabilesc si conditiile de incheiere a asigurarii, asumate de catre toti membrii BAAR, precum si de stabilire a unor reguli de conduita aplicabile membrilor sai inclusiv cu privire la incheierea asigurarii RCA in cazul asiguratilor cu risc ridicat.

Potrivit aceluiasi site, documentul propune abrogarea prevederilor ce limiteaza cheltuielile administrative si de vanzare ale politei de asigurare ce pot fi incluse de catre asiguratori in calculul tarifelor de prima.

O alta propune este eliminarea obligatiei A.S.F. de reglementare a modului de calcul al tarifelor de prima, a criteriilor de risc, a indicilor de incarcare, a coeficientilor de majorare si/sau corectie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de prima, conditii in care calculul va avea in vedere respectarea principiilor actuariale general acceptate.

Se propune abrogarea prevederilor referitoare la posibilitatea suspendarii contractului RCA la cererea asiguratului avand in vedere hotararea CJUE din Cauza C80/2017 (Fundo de Garantia Automovel vs. Alina Juliana) care stabileste faptul ca obligatia de asigurare este permanenta pe perioada in care vehiculul este inmatriculat/inregistrat, indiferent daca exista sau nu intentia proprietarului de a utiliza acest vehiculul.

Se propune punerea in acord a prevederilor din cuprinsul Legii nr. 132/2017 ce reglementeaza modul de distribuire a contractelor RCA cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, acestea intrand in vigoare ulterior publicarii legii RCA. Astfel, se reglementeaza la art.6 alin.(3), asumarea raspunderii pentru emiterea tuturor contractelor RCA indiferent de canalul de distributie utilizat, fie direct sau prin intermediarii de asigurari sau de asigurari auxiliare, definiti conform Legii 236/2018.

Conform expunerii de motive, reprezentanta permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana a transmis in data de iulie 2018 statului roman o scrisoare de informare cu privire la deschiderea de catre Comisia Europeana a procedurii de punere in intarziere in cauza 2018/4075 avand ca obiect legislatia in vigoare in Romania referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane (RCA) si posibila incalcare, prin unele dispozitii continute in aceasta, a unor prevederi ale Directivei 2009/138/CE si ale Directivei 2009/103/CE.

Conform scrisorii de punere in intarziere, Comisia Europeana considera ca, prin mentinerea unor articole din Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie (denumita in continuare Legea nr.132/2017) si din Norma A.S.F. nr.20/2017 privind asigurarile auto din Romania (denumita in continuare Norma nr.20/2017), nu au fost indeplinite obligatiile care revin Romaniei in conformitate cu prevederile legale europene.

In opinia Comisiei Europene noua legislatie in domeniul asigurarii de raspundere civila auto, adoptata in 2017, a introdus o serie de obligatii in special obligatia asiguratorilor de notificare prealabila sistematica a modificarilor aduse primelor de asigurare de raspundere civila auto (RCA), limitarea ponderii costurilor administrative si de vanzare la calcularea primelor de asigurare, obligatia ca plafoanele pentru primele platite de clientii cu risc ridicat sa fie calculate pe baza „tarifelor de referinta”, limitarea criteriilor de segmentare in functie de riscuri la cele de care asiguratorii pot tine seama la calcularea primelor lor, toate aceste prevederi fiind incompatibile cu Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate II), relateaza Mediafax.

In opinia Comisiei Europene masurile adoptate de Romania ingradesc libertatea asiguratorilor de a-si stabili propriile prime, in special in ceea ce priveste reflectarea cheltuielilor administrative si de vanzare in calcularea tarifelor de prima si prin stabilirea unui plafon pentru tarifele de prima pe care asiguratorii le pot aplica „asiguratilor cu risc ridicat” care le sunt alocati de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania.

Comisia Europeana a considerat ca prevederile legislatiei nationale din Romania actuale cat si unele din cele propuse contravin prevederilor legislatiei europene si a transmis un Aviz motivat prin care a invitat Romania sa adopte intr-un termen de maximum doua luni de la primire toate masurile necesare pentru a se conforma prevederilor acestuia.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1