Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», informare privind pregătirile pentru reluarea parţială a activităţilor cu publicul

home camp2
home camp2
home camp2

Conducerea Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă implementarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă, în condiţiile ridicării graduale a restricţiilor în conformitate cu Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

La Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», începând cu data de miercuri 17 iunie a.c., activităţile cu publicul urmează să fie reluate parţial, gradual şi cu condiţia respectării reglementărilor generale, precum şi cu condiţia respectării unor condiţii particulare specifice instituţiei noastre muzeale.

1)      Astfel, într-o primă fază, a cărei durată o estimăm până cel puţin la începutul anului şcolar 2020/2021, se va relua doar activitatea de vizitare a circuitului expoziţional temporar.

2)      Rămân suspendate pe mai departe celelalte tipuri de activităţi cu publicul (ştiinţifice, educaţionale, de promovare, etc.).

3)      Se închide temporar circuitul expoziţional permanent în vederea realizării, în perioada imediat următoare, a unor lucrări de reparaţii curente şi de reabilitare estetică la sălile expoziţionale situate la parterul clădirii principale. După efectuarea acestora şi după scurgerea perioadei legale de carantinare a spaţiilor expoziţionale reabilitate (patru luni calendaristice), urmează să se efectueze operaţiunile curatoriale şi muzeotehnice de actualizare şi înnoire a expoziţiei permanente «Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiţii şi inovaţii», expoziţie care preconizăm să fie redeschisă pentru vizitarea publică printr-un ceremonial festiv la începutul lunii mai 2021 cu prilejul împlinirii jubileului de 125 de ani de la fondarea Centrului Artistic Baia Mare.

Starea de sănătate şi siguranţa vizitatorilor noştri, ale personalului muzeului şi cele ale comunităţii ca întreg, precum şi asigurarea calităţii optimale pentru stările de conservare şi de sănătate ale patrimoniului muzeal pe care îl tezaurizăm – reprezintă priorităţi majore ale muzeului nostru. Pentru a elimina riscurile şi vulnerabilităţile generate de răspândirea COVID-19, şi urmând măsurile luate de autorităţi pe plan naţional şi internaţional, lucrăm la elaborarea unor reguli de desfăşurare a vizitei şi pentru implementarea următoarelor categorii de măsuri:

·      Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală;

·      Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator;

·      Măsuri care privesc angajatorii.

Întrucât configuraţia spaţiilor de acces şi a spaţiilor expoziţionale nu ne permite constituirea unui circuit unidirecţional de vizitare, în vederea respectării măsurilor legale adoptate pentru evitarea infectărilor virale, accesul publicului se va face în regim strict limitat şi controlat:

a)    calendarul vizitelor: săptămânal în zilele de miercuri până duminică, între orele 10-17 (ultima intrare: 16:30)

b)    sunt acceptate doar două tipuri de vizitări:

1)    vizita individuală;

2)    vizită în grup familial restrâns – maximum 4 persoane din aceeaşi familie;

c)    organzarea vizitării se poate face doar cu programare prealabilă (online şi/sau telefonic);

d)    accesul în incinta muzeului se va face conform orarului (10-16:30), printr-un număr de 12 intrări planificate zilnic, din 30 în 30 de minute, cu o pauză pentru dezinfecţie între orele 12:55-13:55;

e)    intrările şi ieşirile din incinta muzeului sunt astfel corelate încât o nouă intrare nu se efectuează decât după ieşirea prealabilă din spaţiul muzeal a vizitatorului / a vizitatorilor precedenţi, astfel încât să se evite intersectarea vizitatorilor în timpul parcurgerii traseului circuitului muzeal;

f)     durata vizitei nu va depăşi 25 minute, iar pe parcursul acesteia, vizitatorii vor fi asistaţi, îndrumaţi şi supravegheaţi de membrii personalului muzeului special desemnaţi în acest scop;

g)    pe durata efectuării vizitei sale individuale¸vizitatorul are asigurat acces solitar în incinta muzeului (fără a fi pus în situaţia intersectării cu vreun alt vizitator);

h)    numărul maxim al vizitatorilor admişi simultan în circuitul muzeal expoziţional poate fi de cel mult 4 persoane – cu condiţia ca acestea să fie membri ai aceleiaşi familii;

i)     biletele de acces se achiziţionează exclusiv de la casieria muzeului în baza programării prealabile (online şi/sau telefonic), iar plata se face numerar:

• 3 lei – bilet pentru adult;

• 2 lei – bilet cu reducere pentru tineri sub 25 de ani (şcolari şi studenţi, pe baza carnetelor specifice); tineretul preşcolar are acces gratuit.

j)     NU este posibilă plata cu card şi nicio altă formă de plată electronică;

k)    Muzeul nu oferă servicii de ghidaj;

l)     accesul în muzeu se face cu respectarea condiţiilor igienico–sanitare specifice prevăzute în reglementările specifice privind prevenţia infectării coronavirale:

• după verificarea prealabilă a temperaturii prin termoscanare non-contact / refuzul acceptării termoscanării duce automat la interzicerea accesului în incinta muzeului;

• prin dezinfecţia încălţămintei la pătrunderea în incinta muzeului; 

• cu dezinfectarea mâinilor la dispozitivul aflat la intrarea în muzeu;

• prin obligativitatea purtării corecte a măştii pe tot parcursul prezenţei în muzeu;

• prin obligativitatea păstrării distanţării fizice de cel puţin 2 metri, distanţă de separare faţă de personalul muzeului.

 În paralel cu redeschiderea la public a spaţiului expoziţiilor temporare, continuăm activitatea online a instituţiei noastre, prin canalele de comunicare uzuale:

a)    pagina web: https://www.muzartbm.ro/ ;

b)    pagina blog: http://muzeuldeartabaiamare.wordpress.com;

c)    reţeaua de socializare Facebookhttps://www.facebook.com/MJACABM/ ;

d)    reţeaua Youtubehttps://www.youtube.com/user/MuzeulDeArtaBM?reload=9 ;

e)    contul Instagram: @muzartbm

 Informaţii viitoare privind reglementările de vizitare şi instrucţiunile de programare a vizitelor publicului vor fi transmise în timp util, în funcţie de deciziile conducerii, ale autorităţilor competente, respectiv ale forurilor superioare şi organismelor de specialitate.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
home camp 1
home camp 1
home camp 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *