Noi ANGAJARI la Aeroportul International Maramures. Afla ce posturi sunt scoase la concurs

Aeroportul International Maramures anunta organizeaza unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

un post – inginer automatist;
un post – responsabil IT;
un post – agent platforma;
un post – agent mentenanta mijloace vizuale si sisteme electrice.

Conform posturi.gov.ro, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • pentru postul de inginer automatist – absolvent studii superioare, in domeniul: ingineriei – specialitatea inginer in electrotehnologie sau similar – vechime in domeniu minimum doi ani:
 • pentru postul de responsabil IT – absolvent studii superioare, facultatea de automatica si calculatoare sau similar – vechime in domeniu minimum doi ani;
 • pentru postul de agent platfonna – studii profesionale sau liceale, nu necesita vechime in munca;
 • pentru postul de agent mentenanta mijloace vizuale si sisteme electrice – studii liceale, specialitatea electrotehnic, energetic sau similar si autorizatie de electrician, emisa de A.N.R.E. – vechime in domeniu, minimum doi ani;

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 13 decembrie 2018, termenul limita de depunere a dosarelor;
 • 21 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Vezi aici detalii.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1