Noi ANGAJARI la Aeroportul International Maramures. Afla ce posturi sunt scoase la concurs

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Aeroportul International Maramures anunta organizeaza unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

un post – inginer automatist;
un post – responsabil IT;
un post – agent platforma;
un post – agent mentenanta mijloace vizuale si sisteme electrice.

Conform posturi.gov.ro, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • pentru postul de inginer automatist – absolvent studii superioare, in domeniul: ingineriei – specialitatea inginer in electrotehnologie sau similar – vechime in domeniu minimum doi ani:
 • pentru postul de responsabil IT – absolvent studii superioare, facultatea de automatica si calculatoare sau similar – vechime in domeniu minimum doi ani;
 • pentru postul de agent platfonna – studii profesionale sau liceale, nu necesita vechime in munca;
 • pentru postul de agent mentenanta mijloace vizuale si sisteme electrice – studii liceale, specialitatea electrotehnic, energetic sau similar si autorizatie de electrician, emisa de A.N.R.E. – vechime in domeniu, minimum doi ani;

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 13 decembrie 2018, termenul limita de depunere a dosarelor;
 • 21 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Vezi aici detalii.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *