Noi lucrari la Colegiul National “Gheorghe Sincai”: Corpul vechi al liceului va fi reabilitat

PNL

Corpul Vechi al Colegiului National “Gheorghe Sincai” va fi reabilitat, asta dupa ce la sedinta ordinara din 27 septembrie, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect in acest sens.

Este vorba despre proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: Colegiul National “Gheorghe Sincai” – Reabilitare etapa II – Corp Vechi, Municipiul Baia Mare.

Vezi mai jos detaliile proiectului:

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: Colegiul National “Gheorghe Sincai” – Reabilitare etapa II – Corp Vechi, Municipiul Baia Mare, cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

a) Valoare investitie – Corp Vechi: 9.084.952,21 lei, (fara TVA), din care C+M: 7.222.239,07 lei (fara TVA);

b) Durata de realizare a investitiei: 48 luni;

c) Caracteristicile principale ale constructiei:

– monument istoric cod MM-II-m-B-04488

– regim de inaltime S (partial)+P+1E

– Sc = 2.183 mp

– Sd = 4.112 mp

Art. 2. La data intrarii in vigoare a prezentei se actualizeaza corespunzator documentatia tehnico-economica aprobata prin H.C.L. 103/2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: “Colegiul National “Gheorghe Sincai” – Reabilitare”, modificata prin H.C.L. 110/2016 privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investitiei: “Colegiul National “Gheorghe Sincai” – Reabilitare”.

Art. 3. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza:

– Directia Investitii, Programe;

– Directia Economica.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1