NORME ANUALE DE VENIT- Pentru maramureșenii care închiriază camere turiștilor

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Cazare Turisti Maramures 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a anunțat  contribuabilii  care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea,  că în data de 13 mai ministrul antreprenoriatului și turismului a emis Ordinul nr.930  privind stabilirea nivelului normelor anuale de venit, pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței , pentru anii 2021-2022.

Potrivit ANAF, impozitul aferent veniturilor realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu şi 5 camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit:  „Prin articolul 2 din al ordinului mai sus menționat , pentru anul 2021, a fost stabilita  norma de venit de  15.000 de lei/cameră/an pentru toate  localitățile, cu excepția  celor din Delta Dunării  și de pe litoralul Mării Negre”.

„Începând cu anul 2021, normele anuale de venit pot fi ajustate de contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, în situația în care sunt îndeplinite cel puțin 3 criterii și anume inexistenţa mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare, situarea locuinţei în mediul rural, materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele sunt altele decât beton sau cărămidă, lipsa cel puţin a uneia dintre următoarele utilităţi, de care beneficiază imobilele din care fac parte camerele închiriate prin racordare la reţeaua publică: apă, canalizare, energie electrică, gaz, grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la dispoziţia turiştilor, respectiv suprafaţa camerei închiriate în scop turistic nu depăşeşte 15 mp.

În cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal, determinarea venitului se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal, iar  începând cu anul fiscal următor , contribuabilii determina venitul net  în sistem real  pe baza datelor din contabilitate  şi acestia au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală”, precizează autoritățile.

Maramureșenii ar trebui să mai știe că în cazul începerii sau încetării închirierii în scop turistic, norma anuală de venit/norma anuală de venit ajustată, după caz, se reduce astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată: „Pentru fiecare an fiscal, contribuabilii au obligatia să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare, al cărui  model și  conţinut  a fost   aprobat  prin ordinul  preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.398/2021, astfel încât să permită identificarea și controlul, de către organul fiscal competent , a informațiilor  utilizate la completarea declarației unice  privind impozitul pe venit și contribuțiile  sociale datorate de persoane fizice”.

Ar mai fi de spus doar că contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, formularul 212-Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Cap. I – Date privind veniturile realizate , prevazută la art.122 din Codul Fiscal.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2