NOROC CU BANII EUROPENI – Multe localități din Maramureș își schimbă fața cu ajutorul banilor europeni

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Adevărul este că dacă nu erau banii europeni multe din lucrurile care le vedem acum făcute în localitățile Maramureșului nu erau posibile. Banii europeni înseamnă acces la investiții, șansa de a face ceva pentru comuna ta, șansa de a avea cu ce te lăuda în fața celor care te-au votat.

Curtea de Conturi Maramureș subliniază că la nivelul bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale au fost încasate venituri în sumă de 1.580.729 mii lei. Plățile efectuate s-au cifrat la 1.622.327 mii lei, înregistrându-se la finele anului 2020 un deficit de 41.598 mii lei. Cat privește bugetele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, acestea au fost încheiate cu venituri încasate de 585.790 mii lei, plăți efectuate de 586.314 mii lei, deficitul înregistrat la finele anului 2020 fiind de 524 mii lei.

„Nu au fost raportate credite externe, iar în bugetele creditelor interne sunt reflectate plățile efectuate din tragerile aferente împrumuturilor contractate în perioadele anterioare în sumă de 62.110 mii lei. În ce privește bugetele fondurilor externe nerambursabile, veniturile încasate au fost de 1.302 mii lei, plățile efectuate fiind de 1.704 mii lei, înregistrându-se la finele anului 2020 un deficit de 402 mii lei. Din datele prezentate, rezultă că încasările realizate în sumă totală de 1.580.729 mii lei au reprezentat 63,5% din prevederile anuale definitive și 74,8% din prevederile inițiale.

Pe categorii de venituri, nerealizarea încasărilor în raport cu prevederile bugetare anuale definitive se localizează la toate categoriile de venituri, cele mai semnificative nerealizări fiind înregistrate la sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (21,7%) și la subvenții de la alte nivele ale administrației publice (51,4%). Din totalul veniturilor încasate, cea mai mare pondere este reprezentată de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (35,3% din total venituri).

În anul 2020, pe ansamblul bugetelor locale, sumele alocate de la bugetul de stat, sub forma sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții, cote și sume defalcate din impozitul pe venit sunt de 1.237.103 mii lei, reprezentând 78,3% din veniturile totale realizate. În acest context aportul propriu al unităților administrativ teritoriale la finanțarea cheltuielilor este minor, fapt dovedit și de ponderea mică a veniturilor proprii ale bugetelor locale provenite din impozite, taxe, contribuții, vărsăminte, alte venituri (doar 13,7% din veniturile totale).

În ceea ce privește sumele primite în anul 2020 de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, ponderea acestora reprezintă 8,0% din veniturile totale încasate. Este de menționat faptul că această pondere are un trend ascendent față de anul 2019 când ponderea veniturilor de această natură reprezentau 6,7% din veniturile totale încasate, înregistrându-se astfel o creștere semnificativă a sumelor primite de la Uniunea Europeană sau alți donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări de la 96.743 mii lei în anul 2019 la 127.037 mii lei în anul 2020”, precizează Curtea de Conturi Maramureș.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2