NOUTĂȚI PENSII 2022 – Pensiile de până la 2.000 de lei nu se impozitează

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Pensiile de până la 2000 de lei nu se impozitează, iar aceste persoane sunt asigurate fără să plătească acea contribuție de asigurări sociale de sănătate. Informația a fost confirmată de Casa Națională de Pensii, care a ținut să facă publici indicatorii utilizați în sistemul public de pensii pentru anul în curs.

Așadar, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.095 lei începând cu 1 ianuarie 2022. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, 4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, 8%  – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, respectiv 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Totuși, este bine de amintit faptul că în cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie  de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

„Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%. Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții. În situația  participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de corecţie de 0,85000”, precizează Casa Națională de Pensii.

Tot pensionarii trebuie să știe că din acest an venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.550 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată), cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit fiind de 638 lei. Valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei, indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

Cuantumul ajutorului de deces este din acest an de 6.095  lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, respectiv de 3.048 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.000 lei, indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate, este de 1.269 lei. Tot în acest an avem o altă noutate și anume că persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

„Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată. Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%. Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare”, concluzionează Casa Națională de Pensii.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole