O comuna din Maramures ar putea primi bani din Fondul de rezerva bugetara al Guvernului. Afla motivul

PNL

Comuna Sacalaseni ar putea primi suma totala de 1.500.000 lei de din Fondurl de rezerva bugetara al Guvernului pentru plata unor cheltuieli curente si de capital.

“Se aproba suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 1.500 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, si alocarea acesteia bugetului local al comuna Sacalaseni, judetul Maramures, pentru plata cheltuielilor curente si de capital”, se arata in proiectul de act normativ publicat luni, 16 septembrie, de Guvernul Romaniei.

Din nota de fundamentare a proiectului aflam detaliile pentru care este nevoie de aceasta suma:

Prin adresa comuna a Institutiei Prefectului – Judetul Maramures nr. 6452/2019 si a Consiliului Judetean Maramures nr. 6470/2019, a fost solicitata suma 1.500 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Sacalaseni, judetul Maramures, pentru plata cheltuielilor curente si de capital.

Comuna Sacalaseni din judetul Maramures, a derulat incepand cu anul 2010 proiectul „Modernizarea comunei Sacalaseni, judetul Maramures”, proiect realizat pe Masura 322, din fonduri de la Uniunea Europeana, in baza contractului nr. C322010962600060 /30.06.2010, respectiv C0720000T210962600060/30.06.2010, in valoare totala de 15.300.752 lei. Lucrarile proiectului au fost finalizate in anul 2018.

Perioada indelungata de derulare a proiectului si subfinantarea acestuia, au solicitat Comuna Sacalaseni din punct de vedere financiar fiind nevoita sa recurga la credite si dirijarea tuturor resurselor in sensul finalizarii acestui proiect.

Centrul de Batrani reprezinta componenta principala a acestui proiect si singura componenta care urmeaza a fi data in functiune, celelalte componente fiind deja functionale conform proiectului.

In acest moment Comuna Sacalaseni se afla in procedura de licentiere a serviciului de asistenta sociala a Centrului de Batrani, urmand ca in maxim 90 zile sa fie primiti beneficiarii acestei investitii.

La momentul actual pentru punerea in functiune a acestui obiectiv sunt necesare: asigurarea resurselor financiare pentru salarii si pornirea efectiva a activitatii, magazia pentru depozitarea lemnelor de incalzire, asfaltarea zonelor de acces auto si pietonale din curtea centrului, bransamentul de gaz metan, precum si amenajarea curtii interioare.

In cazul in care Comuna Sacalaseni nu prezinta toate avizele, autorizatiile si certificatele in termen de 6 luni de la data primirii ultimei transe de plata, adica pana la data de 21.09.2019, are obligatia de a restitui intreaga suma obtinuta prin contractul de finantare, respectiv 10.266.695 lei.

Importanta finalizarii acestui proiect in termenul asumat a obligat administratia locala sa renunte la continuarea altor investitii, care din lipsa de finantare, au ramas in conservare, iar mentinerea lor in aceasta situatie da un aspect neplacut Comunei Sacalaseni.

Astfel la investitia „Stadion Comunal” si la mai multe drumuri sunt necesare fonduri pentru finalizarea lucrarilor si/sau asigurarea reparatiilor necesare.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se propune suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 1.500 mii lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019 si alocarea acesteia bugetului local al comunei Sacalaseni, judetul Maramures, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1