O NOUĂ DECIZIE – Se vor relua discuțiile cu cei de la McDonalds. Totul pleacă de la bani

Reclame home 1
Reclame home 1

În atenția consilierilor locali s-a aflat, la ultima ședință de Consiliu Local din luna noiembrie, s-a aflat un proiect de hotărare privind constatarea încetării aplicabilității HCL 327/2022 și aprobarea inițierii demersurilor pentru negocierea clauzelor în vederea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 1.600 mp, situat în Baia Mare pe b-dul.Unirii nr.8A, aferent restaurantului Mc Donalds – Mc Drive, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL.

Au fost discuții pe acest subiect, însă într-un final toată lumea a căzut de acord că negocierile trebuie reluate. În referatul de aprobare la acest proiect de hotărare se precizează că „din documentaţia prezentată rezultă că urmare ofertei lansate de Compania Mc Donald”s, în vederea realizării în Municipiul Baia Mare a unui restaurant prin asociere în participaţiune,cu Primăria,s-a adoptat HCL 167/1998. Din cele 4 Variante de proiect,anexe la HCL, s-a aprobat Varianta 1”.

„Comisia aprobată prin HCL 167/1998,urmare analizei ofertei de asociere şi a negocierii clauzelor contractuale a încheiat şi semnat contractul de asociere nr.188/07.01.1999. Durata acestuia este 25 ani.Suma datorată a fost stabilită la o cotă de 1,75% din vânzările nete lunare,care ne sunt comunicate lunar prin decont, ale restaurantului Mc Donalds – Mc Drive,dar nu mai puţin de o sumă fixă anuală.

În anul 2016 agentul economic și-a schimbat denumirea în PREMIER RESTAURANTS SRL Contractul de asociere va expira la data de 01.12.2023.Asociantul, prin adresa înregistrată cu nr.35261/19.08.2021,şi-a exprimat acordul privind constituirea unui drept de superficie de la data expirării contractului de asociere. Prin HCL 327/2022 s-a aprobat încheierea unui contract de superficie pe o durată de 5 ani, cu o sumă fixă la valoarea de 96 lei/mp/an, pentru toată suprafața de 1.600 mp, sumă care se va indexa anual cu indicele prețului de consum total dacă este pozitiv şi o sumă variabilă, respectiv cota de 1,75% din vânzările nete lunare ale restaurantului Mc Donalds – Mc Drive, dar nu mai puţin de 22.000 lei/lună. Premier Restaurants, prin adresa nr.37560/29.08.2022, a anunțat neacceptarea acelor condiții, hotărârea și-a pierdut eficacitatea, fiind necesară constatarea încetării aplicabilității acesteia.

Propun ca membrii comisiei numită prin HCL 449/2022 să negocieze prețul,durata și clauzele contractuale pentru contractul de superficie pentru terenul în suprafaţă de în suprafaţă de 1.600 mp, situat în Baia Mare pe b-dul.Unirii nr.8A, aferent restaurantului Mc Donalds – Mc Drive”, se arată în documentul citat.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole