OBIECTIVE: Ce isi propune Prefectura Maramures in 2018

Institutia Prefectului-Judetul Maramures isi propune pentru anul 2018 mai multe obiective, printre care realizarea de actiuni menite sa duca la cresterea absorbtiei fondurilor europene in judet si sustinerea activitatilor cuprinse in „Proiect centenar”, 100 de ani de la Marea Unire, conform raportului de activitate al institutiei.

Vezi mai jos lista completa a obiectivelor pentru acest an:

 • Coordonarea actiunilor si asigurarea mecanismelor la nivelul judetului pentru atingerea obiectivelor cuprinse in programul de guvernare si in politicile nationale si de afaceri europene;
 • Dezvoltarea capacitatii de formulare si implementare a politicilor publice, planificare strategica si evaluare;
 • Stabilirea si monitorizarea prioritatilor de dezvoltare economica sociala ale judetului
 • Eficientizarea activitatilor privind coordonarea, controlul si monitorizarea serviciilor publice deconcentrate;
 • Realizarea de actiuni menite sa duca la cresterea absorbtiei fondurilor europene in judet;
 • Monitorizarea stadiului realizarii proiectelor finantate din fonduri europene si sprijinirea beneficiarilor acestora in solutionarea problemelor care apar pe parcursul derularii lor;
 • Realizarea dialogului cu partenerii sociali in vederea asigurarii climatului de pace sociala, acordand o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale;
 • Mentinerea dialogului social avand ca scop evaluarea nevoilor si identificarea de solutii pertinente pentru rezolvarea problemelor semnalate de persoanele varstnice;
 • Sustinerea activitatilor cuprinse in „Proiect centenar”, 100 de ani de la Marea Unire;
 • Eficientizarea activitatilor de verificare a legalitatii actelor administrative adoptate / emise de autoritatile administratiei publice locale;
 • Impulsionarea aplicarii legilor cu caracter reparatoriu;
 • Responsabilizarea comisiilor locale de fond funciar in solutionarea cu prioritate a dosarelor care vizeaza punerea in aplicare a unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
 • Mentinerea calitatii serviciilor furnizate in domeniul activitatii de apostilare a documentelor, al solutionarii petitiilor si de primire a cetatenilor in audiente, al eliberarii si evidentei pasapoartelor simple precum si al celor oferite de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Maramures;
 • Responsabilizarea secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea cresteri calitatii actului administrativ;
 • Ducerea la indeplinire a ordinelor prefectului si solutionarea in termen a petitiilor repartizate la compartimentul – corp control, conform atributiilor legale conferite prin Legea nr. 340 / 2004, regulamentul de ordine interioara si fisa postului;
 • Propunerea de masuri in conformitate cu prevederile legale care sa conduca la imbunatatirea starii de legalitate a entitatilor verificate;
 • Asigurarea secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern / managerial si a secretariatului tehnic al echipei de gestionare a riscurilor in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Realizarea unei activitati eficiente si eficace de audit intern prin asigurarea conducerii institutiei ca activitatile desfasurate de structurile de specialitate sunt in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile interne;
 • Imbunatatirea aspectelor legate de sistemul de control intern / managerial al institutiei si al procesului de asigurare a calitatii activitatii de audit intern.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1