Oficiul Fitosanitar Maramures: Buletin de avertizare din 4 iunie 2018

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia bolilor / daunatorilor: Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata)-Gen.I-larve, paduchi de frunza (Macrosiphon euphorbiae, Aulacorrthum solani, Myzus persicae, etc.), Mana cartofului (Phytophthora infestans) tratamentul I, alternarioza (Alternaria porri F. sp. Solani),  care in conditii favorabile de dezvoltare pot sa produca mari pagube culturilor de cartofi.

Pentru prevenire si combatere se va efectua T1  si T2 –Gandacul din  Colorado Gen.1 larve + alternarioza + mana, utilizand la alegere una din retetele recomandate astfel:

  1. ACROBAT MZ 69 WG 2 kg/ha sau DRAGO 76 WP 2kg/ha sau EQUATION PRO 0,4 kg/ha+ ACTARA 25 WG  60-80 g/ha sau CALYPSO 480 SC 0,08 l /ha;

2.ANTRACOL 70 WP 1,5-2,5 kg/ha sau ROVER 500 SC  2,0 l/ha +PROTEUS OD 110 0,4 l/ha sau  sau BISCAYA 240  OD 0,2l/ha.

3.TAZER 250 SC 0,5 l/ha sau ORTIVA 250 SC 0,5 l/ha sau SHIRLAN  500 SC 0,3-0,4 l/ha + KARATE ZEON  0,2 l/ha sau DECIS MEGA 50 EW 0,15l/ha sau FASTAC 10 EC 0,1 L/HA

      PERIOADA OPTIMA DE TRATAMENT

 T1 – 7-11  iunie 2018

T2 – la  7 -10 zile de la cel anterior.

Tratamentele vor incepe  cu parcelele unde s-au realizat urmatoarele conditii:

Gandacul din Colorado – aparitia  primelor larve;

Mana- semnalarea primelor pete la soiurile sensibile si foarte sensibile  la mana (OSTARA, BINTJE, ZAMOLXIS , NATIV);

Conditii optime pentru mana:

Temperatura medie peste 12,5˚C;

UR%- ridicata;

Prezenta precipitatiilor;

Alternarioza- semnalarea primelor pete de boala.

Recomandari:  Pentru combatere se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate, care se gasesc in lista oficiala ( PEST EXPERT), pentru testele  avertizate. Tratamentele fitosanitare se vor face in conditii de timp favorabile.

ATENTIE !    Nu este indicata efectuarea tratamentelor in urmatoarele conditii :

Ploua sau frunzele sunt ude de roua ;

Bate vantul;

Temperatura este peste 25°C;

In zilele cu soare foarte puternic;

Solul este prea umed.

– Daca in perioada recomandata intervin conditii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numarul de zile in care nu s-a putut lucra.

Alte recomandari: Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectiia plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF si ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de albine, din Romania,Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide. ALTE RECOMANDARI:

-Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de Lista oficiala PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre ,,COMISIA INTEMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi utilizate pe teritoriul ROMANIEI.

-Respectati  cu  strictete  perioadele de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF si ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de albine, din Romania,Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr. 383/2013 a apiculturii si Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Conform prevederilor legale prevazute in: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 200 si SMR 10- Introducerea pe piata a produselor de protectia plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (ppp) au urmatoarele obligatii:

1.Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT;

2.Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;

3.Sa se asigure ca produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie;

4.Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;

5.Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectie a plantelor, elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara;

6.Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate si utilizate in exploatatie, precum si Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor;

IMPORTANT:

– In conformitate cu OG 41/2007 si Legea  nr. 28/2009, art. 1,  alin.(1) ,, comercializarea ppp, pe teritoriul Romaniei, se poate face numai de catre persoanele inregistrate in baza unui certificat de inregistrare eliberat de unitatea fitosanitara  in a carei raza teritoriala  isi desfasoara  activitatea de comercializare  a ppp. ,, In momentul in care fermierii primesc oferte de la distribuitorii de imputuri (ppp) in vederea achizitionarii lor, vor solicita acestora, certificatul de inregistrare pentru comercializarea ppp si documentele care insotesc produsele:

-documente care sa ateste calitatea si  provenienta lor;

-declaratia de conformitate;

-buletin de analiza;

-fisa tehnica de securitate, facturi, avize etc.

In vederea desfasurarii in bune conditii a utilizarii si depozitarii produselor de protectie a plantelor,fermierul are obligativitatea sa consulte si sa respecte ,,Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor’’ postat pe site:

http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html

Ing. Melania Oltean, coordonator Oficiul Fitosanitar Maramures

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2