PENTRU PENSIONARI – Situațiile cand încetează plata pensiei

Reclame home 1
Reclame home 1

Există reglementate prin lege o serie de situații cand plata pensiei poate înceta. Nu se mai primește pensie atunci cand pensionarul a decedat, pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia, pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, încadrat in grad de invaliditate, precum şi soţul supravieţuitor, beneficiar al pensiei de urmaş, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii.

Pensia încetează și cand au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, încadrat in grad de invaliditate, precum şi soţul supravieţuitor, beneficiar al pensiei de urmaş, încadrat in gradul I sau II de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie, au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, încadrat in grad de invaliditate, precum şi soţul supravieţuitor, beneficiar al pensiei de urmaş, încadrat in gradul I sau II de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea Cabinetului de Expertiză Medicală, copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia copilului, beneficiar al pensiei de urmaş, încadrat in oricare grad de invaliditate, respectiv atunci cand pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.

Lucica Onea, directorul Casei de Pensii Maramureș, spune că reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile, respectiv de la data începerii anului şcolar, în situaţia copilului urmaş care a împlinit vârsta de 16 ani şi face dovada continuării studiilor.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2