Postul de director general al CAS Maramureș, scos la concurs

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, vacante, de director general, la C.A.S. Maramureș, precum și la CAS-urile din mai multe județe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:
 • pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite ca diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (copie legalizată);
 • pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/ specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte – copii legalizate);
 • vechime în specialitate – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
 • activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 5 ani;
 • candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;
 • candidații var prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați standardelor de performanță pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 • să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială);
 • să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate și act doveditor,
 • să ou fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială ca nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate);
 • să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal;
 • să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;
 • să aibă calitatea de asigurați m sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 iunie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii aici.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1