Postul de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, scos la concurs

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica in perioada 13 ianuarie – 27 februarie.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului din strada dr. Victor Babes nr. 34, etaj IV – Sala multifunctionala, in perioada 17 – 27 februarie, desfasurandu-se in doua etape:

a) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, care va avea loc in data de 17.02.2020 etapa eliminatorie;

b) etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 27.02.2020 ora 10:00.

(2) In urma verificarii indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, candidatii sunt declarati admisi sau respinsi, putand participa la etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management doar candidatii declarati admisi.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs 14.02.2020 ora 12:00

Data verificarii dosarelor 17.02.2020

Data afisarii rezultatului selectiei de dosare 17.02.2020

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarelor 18.02.2020

Data afisarii rezultatului contestatiilor privind verificarea dosarelor 20.02.2020

Afisarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management 21.02.2020

Data sustinerii publice a proiectului de management 27.02.2020 ora 10:00

Data afisarii rezultatelor privind evaluarea proiectului de management 28.02.2020

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei proiectului de management 29.02.2020

Data afisarii rezultatului contestatiilor privind rezultatul probei proiectului de management 03.03.2020

Data afisarii rezultatelor finale ale concursului 03.03.2020

La concurs au acces persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) cunosc limba romana, scris si vorbit;

b) sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico – financiar sau juridic;

c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

d) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

g) nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, str. Dr. Victor Babes nr. 34, parter serviciul RUNOS, camera 29, pana la data de 14.02.2020 ora 14:00.

Candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare in data de 23 ianuarie intre orele 10:00 – 13:00, sub indrumarea directorului medical, pentru a se informa cu problemele de la fata locului.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1