Primăria Baia Mare a atribuit contracte de peste 137 milioane lei în 2020

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

În anul 2020 Primăria Baia Mare a publicat în sistemul electronic de achiziţii (S.E.A.P.) un număr total de 212 de anunţuri, după cum urmează:

– 114 anunţuri de inițiere (numărul cuprinde: 16 anunțuri de participare, 63 anunțuri de participare simplificate și 35 anunțuri concurs de soluții);

– 97 anunţuri de atribuire (numărul cuprinde: 10 anunţuri de atribuire licitație deschisă, 50 anunțuri de atribuire procedură simplificată, 28 anunțuri de atribuire concurs de soluții, 8 anunțuri atribuire negociere fără publicare și 1 anunț atribuire procedură Anexa 2);

– un anunț publicitar.

Municipalitatea băimăreană a atribuit anul trecut un număr de 177 contracte şi două acorduri-cadru, din care:

– 92 contracte atribuite prin achiziție directă (12 contracte de furnizare produse, 69 contracte de prestare servicii, 11 contracte de execuție lucrări);

– 2 acorduri–cadru de furnizare produse;

– 50 contracte subsecvente atribuite în baza acordurilor-cadru încheiate atât în anul 2019 cât şi în anii precedenţi;

– 35 contracte aferente procedurilor (procedură internă proprie -1 contract, negociere fără publicare prealabilă – 11 contracte, procedură simplificată – 22 contracte, licitație deschisă – 1 contract).

Valoarea totală a contractelor atribuite: 137.256.055,13 lei, fără T.V.A. astfel:

– 42 contracte furnizare în valoare de 24.802.986,63 lei, fără T.V.A.
– 95 contracte de servicii, în valoare de 11.875.724,12 lei, fără T.V.A.
– 40 contracte de lucrări, în valoare de 100.577.344,38 lei, fără T.V.A.

Din totalul contractelor atribuite, 50 sunt contracte subsecvente aferente unor acorduri-cadru încheiate atât în anul 2019, cât şi în anii precedenţi, cu o valoare totală de 32.408.136,37 lei, fără TVA, respectiv:

 23 contracte subsecvente furnizare produse în valoare de 2.596.838,57 lei fără T.V.A.
 17 contracte subsecvente prestare servicii în valoare de 5.302.403,26 lei fără T.V.A.
 10 contracte subsecvente execuție lucrări în valoare de 24.508.894,54 lei fără T.V.A.

La toate aceste proceduri de achiziţii se adaugă cumpărările directe realizate pe bază de referat (cu notă justificativă pentru justificarea achiziției offline) şi prin intermediul S.E.A.P., verificate prin document justificativ (ex. factură fiscală/comandă/contract).

Achiziţiile directe realizate au fost în valoare de 7.169.347,46 lei, fără T.V.A., din care, conform sursei de finanțare:

– bugetul local – 6.537.266,16 lei, fără T.V.A.

– alte fonduri (proiecte) – 632.081,30 lei, fără T.V.A.

Achizițiile directe s-au realizat în proporție de 85% ONLINE și în proporție de 15% OFFLINE.

Raportat la anul 2019 s-a constatat o majorare a numărului de proceduri de achiziţii (în anul 2019 au fost realizate 87 proceduri, iar în anul 2020 au fost realizate 123 proceduri). A fost înregistrată o contestație pe parcursul anului 2020 (favorabilă autorității contractante).

În anul 2020 au fost supuse controlului C.V.A.P. (Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională pentru Achiziții Publice) 7 proceduri de achiziţie publică, astfel: 3 licitații deschise, 4 proceduri simplificate, se precizează într-un raport al Primăriei.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2