Primăria Baia Mare: Peste 31.400 titluri executorii emise anul trecut pentru pentru recuperarea impozitelor, taxelor și amenzilor contravenționale

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

niÎn exercitarea atribuţiilor de serviciu, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021, Serviciul de executare silită din cadrul Primăriei Baia Mare a desfăşurat o serie de activităţi specifice, printre care se regăasesc și cele de mai jos:

– S-au verificat din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor legale pentru punerea în executare un număr de 16.036 procese verbale de constatare a contravenţiei şi 294 hotărâri judecătoreşti;

– Au fost preluate și înregistrate în debit un număr de 7.096 procese verbale de constatare a contravenţiei și 294 hotărâri judecătorești;

– Au fost întocmite 218 adrese de restituire a proceselor verbale de constatare a contravenţiilor care nu au îndeplinit condiţiile legale pentru punerea în executare, prin care au fost restituite un număr de 322 procese verbale;

– Au fost întocmite 94 adrese, prin care am comunicat/restituit procese verbale de constatare a contravenţiilor la solicitările instanței de judecată sau ale agenților constatatori;

– Emiterea şi comunicarea – prin serviciile poştale, cu confirmare de primire – a unui număr de 31.373 somaţii către contribuabilii restanţieri, din care 2.873 somații pentru recuperarea impozitelor și taxelor locale de la persoane juridice, 24.357 somații pentru recuperarea impozitelor și taxelor locale de la persoane fizice și 4.143 somații pentru recuperarea amenzilor contravenționale;

– Au fost emise 31.438 titluri executorii în scopul demarării procedurii de executare silită din care 2.873 titluri executorii pentru recuperarea impozitelor și taxelor locale de la persoane juridice, 24.422 titluri executorii pentru recuperarea impozitelor și taxelor locale de la persoane fizice și 4.143 titluri executorii pentru recuperarea amenzilor contravenționale;

– S-au întocmit adrese de înfiinţare a popririi și adrese de înștiințare a popririi pentru 1.952 debitori, din care 852 sunt persoane fizice şi 1.100 sunt persoane juridice. În cazul instituirii popririi, adresele se emit și se comunică către toate unitățile bancare la care debitorul are conturi deschise, precum și la angajatori și Casele de Pensii, în cazul popririi instituite asupra veniturilor persoanelor fizice;

– Comunicarea la instituţiile bancare – prin personal propriu – a adreselor de înfiinţare a popririi pentru persoane juridice şi prin serviciile poştale cu confirmare de primire a celor întocmite pentru persoanele fizice;

– S-au întocmit 1.595 adrese de ridicare a popririi, din care 390 pentru persoane fizice şi 1.205 pentru persoane juridice, cu mențiunea că debitorii dețin conturi sau locuri de muncă la mai multe instituții publice sau private;

– Au fost ataşate la dosarele de executare silită 1732 răspunsuri la adresele de înfiinţare a popririi și alte informații furnizate de terții popriți;

– S-au instituit sechestre imobiliare asupra imobilelor aflate în proprietatea debitorilor, pentru un număr de 90 debitori, din care 86 sunt persoane fizice şi 4 sunt persoane juridice, se arată într-un raport al municipalității băimărene.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2