Primăria Mireșu Mare angajează referent IA  în cadrul Biroului financiar-contabil

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Primăria comunei Mireșu Mare,cu sediul în Mireșu Mare localitatea Mireșu Mare, str Dorobanților, nr. 39, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie temporar vacant de referent IA  în cadrul Biroului financiar-contabil, în conformitate cu art. 7 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Mireșu Mare, după cum urmează:

  • proba scrisă: 20/09/2021,ora 10.00
  • proba interviu: 21/09/2021, ora 10.00
  1. Condițiile generale de participare la concursul de recrutare pentru funcția contractuală de execuție temporar vacantă:

Candidații la concurs trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat.

  1. Condițiile specifice pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacantă:

– nivelul studiilor : studii superioare juridice sau economice absolvite cu diplomă de licență

– vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani

Anunțul privind concursul și bibliografia, sunt afișate la sediul Primăriei Mireșu Mare și pe site-ul wwwmiresu-mare.ro.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până la data de 10/09/2021,ora 16.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul:Primăriei Mireșu Mare,persoana de contact: Mogoș Dorinatelefon  0262284205, fax; 0262284001e-mail : primaria@miresu-mare.ro

Primar,

Ing.Mătieș Ioan

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2