Programul „Prima Chirie”: Cum pot somerii beneficia de prima de relocare de 900 de lei lunar, timp de trei ani

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Programul Prima chirie are in vedere stimularea mobilitatii fortei de munca si a fost aprobat de Guvern in luna ianuarie 2017, prin Ordonanta de Urgenta nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 62/25.01.2017, se spune in nota de fundamentare, citata de Agerpres.

Conform documentului, prima de relocare se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia.

„Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna si este in cuantum de 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire (chirie si utilitati) in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se acorda, la cerere, lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, daca persoanele care solicita acest drept se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni si nu se cumuleaza cu alte prime de mobilitate prevazute de lege”, se mai arata proiectul de act normative.

 Ce acte sunt necesare pentru a beneficia de prima:

– O cerere tip;

– Actul de identitate al solicitantului si al sotului /sotiei sau copiilor aflati in intretinere;

– Contractul de munca, in copie, sau dovada incadrarii printr-un act eliberat de angajator, pe suport de hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, cu precizarea locului de munca;

– Se scrie un angajament, dupa un model dat, pentru respectarea distantei fata de locul de domiciliu;

– Declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii doi ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;

– Declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani persoana angajata nu a mai avut raporturi de munca sau de serviciu cu alti angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca;

– Declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca pentru persoana respectiva ori familia acesteia se asigura sau nu se asigura locuinta de serviciu ori se suporta sau nu se suporta cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;

– Declaratie pe propria raspundere a persoanei incadrate in munca din care sa rezulte ca autoritatea publica locala sau centrala asigura sau nu asigura locuinta de serviciu ori suporta sau nu suporta cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum si ca persoana solicitanta ori sotul, sotia acesteia, copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu aceasta constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, nu detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care persoana isi schimba domiciliul sau isi stabileste resedinta ori in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca.

– Declaratie pe propria raspundere a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie din care sa rezulte ca la data solicitarii primei de relocare prevazuta la art. 762 din lege nu au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii, dupa caz;

– Declaratie pe propria raspundere a angajatorului absolvenţilor institutiilor de invatamant din care sa rezulte ca nu are obligatia, potrivit legii, de a angaja persoana din aceasta categorie, dupa caz;

– Certificatul de casatorie si, dupa caz certificatele de nastere ale copiilor sau documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal, dupa caz, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

– Actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal, dupa caz, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

– Contractul de inchiriere inregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

– Declaratie pe propria raspundere privind membrii familiei si veniturile nete care le realizeaza persoana singura sau impreuna cu familia, pe fiecare persoana, dupa caz, din veniturile prevazute la art. 463 alin.(3) pe fiecare categorie de venit net care se realizeaza dupa caz, in luna anterioara lunii in care se depune cererea si documentele care o insotesc pentru solicitarea primei de relocare, insotita de copie de pe extrasul de cont, adeverinta, talon de plata sau orice alt inscris ori document prin care se atesta venitul net respectiv ce se realizeaza de beneficiarul acestuia. In situatia veniturilor care se realizeaza din cedarea folosintei bunurilor se anexeaza contractul de inchiriere, inregistrat la organul fiscal competent;

– Adeverinta emisa de angajator pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, ca este incadrat in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat sau care se realizeaza de persoana incadrata solicitanta a primei de relocare, in situatia in care aceste informatii nu sunt evidentiate expres in cuprinsul documentelor prevazute la punctul 3.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

1 Comment

  1. Adi M.

    In urma acestei facilitati o sa asistam inca la un val de emigrare a maramuresenilor spre zone mai primitoare.Desigur acolo unde e nevoie de forta de munca calificata ca urmare a construirii unor parcuri industriale.

    Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2