Proiect al Ministerului Sanatatii privind documentele necesare pentru exercitarea profesiei de medic, stomatolog si farmacist

Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordin care prevede ce documente sunt necesare in vederea exercitarii profesiei de medic, medic stomatolog si farmacist pe teritoriul Romaniei, in cadrul unitatilor sanitare publice si private, informeaza AGERPRES.

Astfel, proiectul prevede ca, pentru a-si desfasura profesia, unitatile sanitare vor solicita medicilor documente, printre care: diploma de licenta, certificatul de medic specialist sau primar, documente privind schimbarea numelui, certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs.

“In ultima perioada, Ministerul Sanatatii s-a confruntat cu o serie de situatii privind exercitarea activitatilor de medic, respectiv de medic stomatolog in unitati sanitare publice sau private de catre persoane neautorizate sau care nu indeplinesc conditiile legale pentru exercitarea profesiei. In acest sens, am elaborat alaturatul Proiect de Ordin privind conditiile necesare in vederea exercitarii profesiei de medic, medic stomatolog si respectiv farmacist pe teritoriul Romaniei in cadrul unitatilor sanitare publice si private”, se arata in referatul de aprobare.

Conform proiectului, in situatia persoanelor fizice independente, pe langa documentele mentionate este necesar sa se solicite si certificatul de inregistrare de la administratia fiscala in care domiciliaza.

“In vederea exercitarii profesiei de medic pe teritoriul Romaniei, unitatile sanitare publice si private solicita urmatoarele documente: cererea in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa concureze sau sa se angajeze, dupa caz; diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, in original si copie, ce va fi certificata de un reprezentant al angajatorului; documente privind schimbarea numelui in original si copie, ce va fi certificata de un reprezentant al angajatorului; certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs, in original si copie, ce va fi certificata de un reprezentant al angajatorului; dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in original; cazierul judiciar, in original; certificat medical format A5 din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza sau doreste sa se angajeze, in original; actul de identitate in termen de valabilitate, in original si copie, ce va fi certificata de un reprezentant al angajatorului”, se arata in proiect.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1