PROIECT – Cine ar urma să fie scutit de la plata taxei de salubrizare în Baia Mare

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Primăria Baia Mare a lansat în dezbatere un proiect de hotărâre cu privire la scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru imobilele nelocuite. Potrivit raportului de specialitate la acest proiect, „potrivit art. 484, alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale, iar alineatul 3 al acestui text legal prevede că, taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu”.

Tot legea mai spune că „taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective”.

„Prin HCL nr. 506/2019 s-a aprobat instituirea taxei speciale de salubrizare, precum și regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare. Ulterior, prin HCL nr. 429/2020, HCL nr. 182/2021 și HCL nr. 6/2022, regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare s-a modificat.

Astfel potrivit punctului (2) din Regulament, taxa de salubrizare este datorată de către următoarele categorii de beneficiari ai serviciului public de salubrizare:

  1. persoane fizice care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare;
  2. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete de avocatură, cabinete medicale, cabinete notariale, precum și de alte asemenea entități care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale
  3. persoane juridice care dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul Baia Mare
  4. persoane juridice care dețin în proprietate imobile și care nu dețin spațiu de depozitare a pubelei proprii și duc deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice.

Punctul (15) din Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare, aprobat prin HCL nr. 506/2019, prevede că, pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanță, apartamente sau imobile locuite temporar, spații cu destinația de locuință care nu sunt locuite, etc.) și nu sunt imobile de domiciliu sau reședință, obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine proprietarului, taxa lunară fiind calculată luându-se în considerare o singură persoană”, se precizează în raportul amintit.

Ori acum se propune ca, pentru imobilele nelocuite să nu se datoreze taxa specială de salubrizare: „Sub acest aspect arătăm că, există numeroase persoane fizice și juridice, care dețin în proprietate mai multe imobile, locuite sau nelocuite. Pentru organul fiscal ar fi extrem de dificil, chiar imposibil, să constate care imobile sunt în mod real nelocuite, dacă scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru imobilele nelocuite s-ar acorda doar în baza unei simple declarații a proprietarului imobilului”.

„În acest context propunem ca, scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru imobilele nelocuite să fie acordată proprietarilor acestora, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: la imobilul respectiv să nu fie înregistrat niciun sediu social sau punct de lucru al vreunei persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, al vreunui cabinet de avocatură, cabinet medical, cabinet notarial sau altei asemenea entități și să nu se desfășoare, sub nicio formă, nicio activitate economică sau profesie liberală, respectiv la data solicitării scutirii, proprietarul imobilului respectiv să facă dovada că, în luna precedentă nu s-a datorat și nu s-a achitat contravaloarea energiei electrice, depunând în acest sens factura emisă de furnizorul de energie electrică. Ulterior aprobării scutirii, proprietarul imobilului respectiv să facă dovada lunar că nu datorează și nu achită contravaloarea energiei electrice, depunând în acest sens factura emisă de furnizorul de energie electrică”, se mai arată în proiect.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2