Proiect: Cum arata impozitele si taxele locale pentru anul 2018 in Baia Mare

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Primaria Baia Mare a postat pe site-ul oficial proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, proiect ce urmeaza a fi supus votului Consiliului Local in viitorul apropiat.

Redam mai jos continutul proiectului:

Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, cotele aditionale de 50%, impozitele si taxele locale, respectiv amenzile contraventionale, aplicabile persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2018, astfel cum sunt ele prevazute in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 2 3 ex. / G.R. / 24.11.2017

Art. 2 (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se platesc in doua rate egale, pana la datele de 31 martie 2018 si 30 septembrie 2018, inclusiv.

(2) Taxa pe cladiri si taxa pe teren se platesc lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

(3) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, in cuantum de pana la 50 lei inclusiv, se platesc integral pana la primul termen de plata, respectiv 31 martie 2018.

Art. 3 (1) Se stabileste cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate la 3%, aplicata asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, cu exceptia TVA.

(2) Taxa stabilita la alin. 1 se plateste lunar pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de reclama si publicitate.

Art. 4 (1) Se stabileste cota impozitului pe spectacole la 2% in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala si la 5% in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate mai sus.

(2) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana in data de 10 a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Art. 5 Se stabileste nivelul taxei speciale de eliberare/vizare a acordului de functionare la suma de 100 lei si a taxei speciale pentru modificarea acordului/autorizatiei autorizatiei de functionare la suma de 50 lei.

Art. 6 Se stabileste nivelul urmatoarelor taxe speciale in domeniul urbanismului:

1.Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal – 300 lei.

2.Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului si de Urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal – 500 lei.

3.Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului si de Urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu – 300 lei.

4.Taxa pentru emiterea avizului Comisia de Arhitectura si Estetica Urbana – 100 lei.

5. Taxa pentru activitatea de informare si consultare a publicului pentru Planul Urbanistic Zonal – 500 lei.

6. Taxa pentru activitatea de informare si consultare a publicului pentru Planul Urbanistic de Detaliu – 300 lei. 3 3 ex. / G.R. / 24.11.2017

Art. 7 Pentru cladirile si terenurile stabilite ca fiind neingrijite si terenurile agricole ca fiind nelucrate timp de 2 ani consecutivi in urma aplicarii Regulamentului privind stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite si terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi, impozitul pe cladiri, respectiv impozitul pe teren se majoreaza cu 500% pentru anul 2018.

Art. 8 Pentru neachitarea la termenele de scadenta de catre contribuabili a obligatiilor de plata datorate bugetelului local al Municipiului Baia Mare, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere, conform prevederilor legale referitoare la creantele bugetare locale.

Art. 9 Pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie 2018, a impozitului pe cladiri, teren si asupra mijloacelor de transport datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice si persoanele juridice, se acorda o bonificatie de 10 %.

Art. 10 Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.

Art. 11 Potrivit prevederilor art. 96 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, se aproba plafonul maxim de 5 lei, exclusiv, pentru care se renunta la stabilirea creantei fiscale principale si la emiterea deciziei de impunere. In situatia in care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creante fiscale principale, plafonul se aplica totalului acestor creante.

Art. 12 Potrivit prevederilor art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, se aproba plafonul minim al creantelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligatia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice si juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, astfel: 30.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor juridice, respectiv 7.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor fizice.

Art. 13 Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2018.

Cei interesati pot trasmite in scris, in cel putin 10 zile calendaristice de la data acestui anunt, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind continutul proiectului, conform municipalitatii.

Vezi aici TABLOUL cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile în anul 2018

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

1 Comment

  1. dandanmm

    Sa ne traiasca primaria si primarul, ca le zice bine, bine. Din ianuarie 2018 vom avea un superoras la toate categoriile de servicii.

    Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole