PROIECT DE LEGE – Primești bani de la stat dacă angajezi victime ale violenței domestice

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Este vorba despre o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Mai exact, angajatorii care angajează victime ale violenșei domestice ar urma să primească de la stat o subvenție de peste 2000 de lei.

„Conform celor mai recente declaraţii ale Ministrului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în ultimele 9 luni ale anului 2022 s-au înregistrat 66.000 de intervenţii ale Poliţiei în cazuri de violenţă domestică, jumătate dintre acestea fiind în mediul rural, şi că au fost emise peste 15.000 de ordine de protecţie. Aceste numere relevă faptul că fenomenul violenţei domestice rămâne una dintre cele mai mari confruntări ale statului, chiar şi în 2022, situaţia fiind cu atât mai gravă cu cât studiile arată că de foarte multe ori victimele aleg să păstreze tăcerea şi să nu ceară ajutorul autorităţilor pentru stoparea situaţiei de abuz în care se află.

Conform datelor’ publicate de Eurostat, în anul 2020, 35,8% din populaţia României se afla în risc de sărăcie sau excluziune socială, procentul fiind influenţat printre altele şi de imposibilitatea victimelor violenţei domestice de a depăşi situaţia de dependenţă financiară faţă de partener, familie sau stat.  Conform informaţiilor oferite de Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse aflăm că peste 5.000 de victime ale violenţei domestice au primit, până acum, găzduire, consiliere vocaţională şi terapie prin grupuri de suport, în cele 42 de locuinţe protejate din toate judeţele ţării. Cu toate acestea, nu sunt prezentate informaţii despre rezultatele acestor acţiuni de consiliere vocaţională şi nici despre rezultatele activităţii centrelor de recuperare pentru victimele violenţei domestice, care, conform Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, încheie convenţii cu autorităţile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în vederea acordării suportului pentru integrarea în muncă, readaptarea şi recalificarea profesională a persoanelor asistate”, se arată în raportul de specialitate la acest proiect de hotărare.

Conform inițiatorilor acestui proiect de lege, prezenta intervenţie legislativă „urmăreşte, prin măsurile propuse, creşterea şanselor pentru integrarea în muncă a victimele violenţei domestice. Astfel cum studiile arată, creşterea
independenţei financiare va duce la diminuarea riscului de întoarcere la abuzator, cu efecte de scădere a fenomenului violenţei domestice, dar şi cu efecte pozitive de diminuare în timp a costurilor violenţei domestice suportate de statul român”.

„Proiect de lege prevede includerea victimelor violentei domestice. înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în categoria beneficiarilor de servicii gratuite de formare profesională. Astfel, articolul 16, alineatul 1) se completează cu litera g, care va include victimele violenţei domestice, care nu au putut ocupa loc de muncă, în lista beneficiarilor prevederilor prezentei legi şi în cadrul articolului 66, alineatul 1) este inclusă categoria prevăzută de
art.l6,alin.l,lit.g), respectiv victimele violenţei domestice şomere, în categoria persoanelor şomere ce beneficiază de servicii gratuite de formare profesională, includerea victimelor violentei domestice în categoria persoanelor şomere, prevăzute de art.85. pentru a căror încadrare în muncă, pe perioadă nedeterminată, angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Această prevedere este o extindere a aplicării art.85 din Legea 76/2002 şi instituie o facilitate fiscală indirectă pentru victimele violenţei domestice, cu scopul de a stimula angajarea acestei categorii. în scopul acestei modificări, alineatul (1) al articolului 85 din legea menţionată anterior va avea următorul cuprins: “Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau victime ale violenţei domestice primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.”

Efectele pe care considerăm că prezenta propunere legislativă le-ar putea produce prin introducerea acestei categorii de beneficiari constau în încurajarea angajatorilor de a încadra în muncă persoane care s-au confruntat sau care încă se confruntă cu violenţa domestică, sprijinirea victimelor în direcţia dobândirii independenţei financiare, ceea ce va
reprezenta un impuls suplimentar în scopul ieşirii din relaţia în interiorul căreia se produce abuzul, sprijinirea victimelorîn direcţia unei mai bune integrări în societate, întrucât sentimentul de apartenenţă la un grup social produce efecte benefice asupra stării psihice şi emoţionale a acestora, venind în ajutorul procesului de consiliere psihologică pe care victimele îl parcurg.

Pe termen lung, reducerea costurilor pe care România le suportă anual ca urmare a fenomenului violenţei domestice, posibilitatea reducerii procentelor care expun riscul de sărăcie sau excluziune socială cu care populaţia României se confruntă sau îmbunătăţirea legislaţiei române în rândul legislaţiilor europene sau internaţionale care oferă mai multă atenţie şi mai multe resurse în vederea atingerii scopului combaterii şi prevenirii violenţei domestice”, se mai arată în proiectul de lege amintit.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole