Proiect deseuri: Procedura gestiunii serviciului de salubrizare in zona 1 Sarbi, reluata

PNL

rampa-gunoi-drusalNoi si noi probleme in proiectul privind managementul deseurilor de la Farcasa, proiect care da mari batai de cap noii conduceri a Consiliului Judetean Maramures. La data de 03.08.2016, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestiunea Integrata a Deseurilor Menajere in judetul Maramures, in calitate de Autoritate Contractanta, a publicat in SEAP anuntul de anulare a procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului avand ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare din zona de colectare nr. 1 – Sarbi”.

Asta inseamna ca in conformitate cu Documentul de Pozitie, Cererea si Contractul de Finantare in baza carora se realizeaza proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures” autoritatile administratiei publice locale din judet vor rezilia toate contractele in baza carora se realizeaza serviciile de salubrizare odata cu operationalizarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor ce se realizeaza la Sarbi. Consiliul Judetean Maramures a anuntat ca contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare ce se vor atribui in cele 4 zone vor deveni operationale doar dupa operationalizarea CMID Sarbi.

Asta inseamna ca in conformitate cu Documentul de Pozitie, Cererea si Contractul de Finantare in baza carora se realizeaza proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures” autoritatile administratiei publice locale din judet vor rezilia toate contractele in baza carora se realizeaza serviciile de salubrizare odata cu operationalizarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor ce se realizeaza la Sarbi. Consiliul Judetean Maramures a anuntat ca contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare ce se vor atribui in cele 4 zone vor deveni operationale doar dupa operationalizarea CMID Sarbi.

Care sunt motivele care au stat la baza deciziei Autoritatii Contractante? Aflam tot de la CJ Maramures. In primul rand este vorba despre complexitatea documentatiei de atribuire a contractului, datorata faptului ca aceasta zona cuprinde peste 50% atat din cantitatile de deseuri ce se genereaza in judet cat si din numarul total al utilizatorilor serviciului, a generat un numar foarte ridicat de solicitari de clarificari din partea potentialilor ofertanti.

“Raspunsurile date la solicitarile de clarificari, datorita numarului ridicat, erau de natura sa creeze dificultati in elaborarea ofertelor tehnice si financiare pentru ofertanti, fapt semnalat in mai multe dintre solicitarile de clarificari adresate. Al doilea motiv, datorita atat complexitatii documentatiei cat si a numarului ridicat de clarificari a fost identificat riscul ca ofertantii sa abordeze diferit elaborarea ofertelor si astfel acestea sa nu poata fi comparate in procesul de evaluare din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare, situatie care ar fi obligat autoritatea contractanta sa anuleze procedura de atribuire a contractului in faza de evaluare a ofertelor. Durata de executie a contractului este de 15 ani. Procedura anulata a fost lansata in baza legislatiei in vigoare la acea data, OUG 34/2006, iar in perioada de pregatire si depunere a ofertelor legislatia in domeniul achizitiilor publice a fost modificata”, au anuntat cei de la CJ MM.

Mai trebuie amintit faptul ca atribuirea contractului potrivit legislatiei in vigoare la acea data ar fi condus la situatia ca pe intreaga durata de executare acest contract sa fie guvernat de legea in vigoare la momentul lansarii procedurii iar toate celelalte contracte pentru CMID si zonele 2-4 sa fie incheiate si sa le fie aplicabila noua procedura, generandu-se dificultati in monitorizarea si supravegherea derularii acestora de catre Autoritatea Contractanta si autoritatile administratiei publice locale. Autoritatea Contractanta va initia  o noua procedura de atribuire a acestui contract.

Cezar TUDOR

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1