Proiect: La Tautii Magheraus va fi construita o cresa cu 60 de locuri

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

La Tautii Magheraus va fi construita o cresa cu 60 de locuri, proiectul avand o valoare de 3.370.745,73 lei (inclusiv T.V.A.).

In sedinta de Consiliu Local a orasului Tautii Magheraus din data de 28 februarie a fost aprobat proiectul de construire a cresei in vederea finantarii acestuia din fonduri europene.

Vezi mai jos ce precizeaza proiectul de hotarare aprobat:

ART 1. Se aproba proiectul „Construire cresa cu 60 locuri, program normal in orasul Tautii Magheraus” in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni.

ART 2. Se aproba valoarea totala a proiectului „Construire cresa cu 60 locuri, program normal in orasul Tautii Magheraus”, in cuantum de 3.370.745,73 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea totala eligibila 2.151.520,00 lei si valoarea totala neeligibila de 1.219.225,73 lei.

ART 3. Se aproba contributia proprie in proiect a 1.219.225,73 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2,00% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 43.030,41 lei, reprezentand cofinantarea proiectului „Construire cresa cu 60 locuri, program normal in orasul Tautii Magheraus”.

ART 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „Construire cresa cu 60 locuri, program normal in orasul Tautii Magheraus”, pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului, dl. Ardelean Anton, prin aparatul de specialitate.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2