PROIECT – Pensiile de serviciu nu vor mai putea depăși salariul pe care-l primeai cand munceai

Reclame home 1
Reclame home 1

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de lege prin care se vor modifica regulile privind pensiile de serviciu, iar modificările care se vor a fi aduse acestei legi sunt importante. Prima noutate este faptul că pensiile de serviciu ar urma a fi calculate plecând de la contributivitate, vechime în specialitate, reducerea procentului de calcul raportat la venitul obținut.

Apoi, tot conform proiectului pus în dezbatere, stagiul de contributivitate minim va fi similar celui aplicat în sistemul public de pensii: „Întrucât pensiile de serviciu reglementate prin statute profesionale sunt considerate contrare
fundamentului regimului de pensionare, prin noua reglementare se propun criterii și condiții concrete de
exercitare a dreptului la pensia de serviciu, care au ca efect o redimensionare a cuantumului acestora. Astfel, la stabilirea bazei de calcul a pensiilor de serviciu se au în vedere venituri de natură salarială realizate pe o durată mai lungă de activitate a potențialilor beneficiari care să fie similar stagiului minim de cotizare realizat în sistemul public de pensii”.

„Determinarea cuantumului pensiilor de serviciu urmează a se realiza pe baza unui procent ajustat,
aplicat la baza de calcul, față de cel aplicat în prezent, având ca rezultat reducerea decalajului dintre pensiile de serviciu și cel al pensiilor de asigurări sociale de stat. De asemenea, se propune să crească vârsta de acces la pensia de serviciu iar vechimea în serviciu să fie majorată. În aceste condiții, cuantumul pensiei de serviciu este corelat cu calitatea de asigurat al sistemului public de pensii, pensiile de serviciu apropiindu-se de cuantumul pensiilor din sistemul public ca drept colateral al obligaţiei de a participa la sistem.

Redimensionarea cuantumului pensiilor de serviciu nu este echivalentă cu exproprierea beneficiarilor de pensii de serviciu dar se urmărește faptul ca, în cuantumul obligaţiei publice la care este angajat bugetul de stat, drepturile de pensii sa scadă față de acest moment. Recalcularea pensiilor de serviciu nu echivalează nici cu o restrângere a unui drept constituţional ci se impune pentru restrângerea cheltuielilor bugetare. Prin proiectul de act normativ se aduc modificări actelor normative care instituie această categorie de pensie cu privire la categoria pensiei de serviciu, respectiv condiții de eligibilitate, modul de calcul.

Prin urmare, în vederea restaurării principiilor echităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului de pensii, dar şi pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune modificarea actelor normative cu caracter special care instituie categoria pensiei de serviciu”, se arată în proiect.

Dacă va fi aprobată, conform noii legi „Judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, indiferent de vârstă, cu o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se pot pensiona la cerere şi pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţilor de încadrare brute lunare şi sporurile cu caracter permanent aferente oricăror 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate înainte de data pensionării, actualizate la această dată prin raportarea la valoarea veniturilor cuvenite unui judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Cuantumul pensiei nete nu poate fi mai mare decât 100% din media veniturilor nete aferente bazei de calcul. Stabilirea bazei de calcul în condițiile prezentului alineat se face la cererea beneficiarului dreptului de pensie, depusă la angajator.

De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor cu o vechime între 20 şi 25 de ani numai în aceste funcţii, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul, pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală de 25 de ani, cuantumul pensiei
nete neputând depăși media veniturilor nete aferente bazei de calcul astfel reduse”.

Un alt element de noutate constă în creșterea vechimii în specialitate la minim 15 ani, iar pentru justiție aceasta va fi de minim 25 de ani, fără perioade asimilate, iar baza de calcul se reduce de la 80% la 65% din media veniturilor brute din 12 luni consecutive de activitate, cu excepția magistraților, potrivit deciziilor CCR.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole