Proiect: Personalul din sanatate care lucreaza trei ture primeste un spor de 15% din salariul de baza

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Personalul din sanatate, respectiv din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale, care lucreaza lunar in toate cele trei ture poate primi un spor de 15% din salariul de baza, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, potrivit prevederilor proiectului Legii salarizarii unitare publicate luni pe site-ul Partidului Social Democrat (PSD), informeaza AGERPRES.

De asemenea, sporul de 15% se acorda si personalului care lucreaza in doua ture in sistem de 12 cu 24 in unitati unde activitatea se desfasoara fara intrerupere in trei ture.

Sporul prevazut nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazute la art.25 din lege.

De asemenea, munca prestata de personalul din unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de pana la 100% din salariul de baza al functiei indeplinite.

Potrivit proiectului, munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

„Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza in zilele lucratoare se salarizeaza cu un spor de pana la 75% din tariful orar al salariului de baza, iar (…) in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, se salarizeaza cu un spor de pana la 100% din tariful orar al salariului de baza. Procentul concret al sporului se aproba trimestrial de comitetul director”, se precizeaza in document.

In schimb, medicii care nu au contract individual de munca cu unitatea sanitara care organizeaza serviciul de garda si care la nivelul acestei unitati desfasoara activitate numai in linia de garda vor incheia cu aceasta unitate sanitara publica un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor legale. Salariul de baza se stabileste pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, corespunzator vechimii in munca si se utilizeaza pentru stabilirea tarifului orar.

Pe de alta parte, medicii care sunt nominalizati sa asigure asistenta medicala de urgenta, prin chemari de la domiciliu, sunt salarizati pentru perioada in care asigura garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de baza si numarul de ore cat asigura garda la domiciliu.

„In situatia in care medicul de garda la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenta medicala de urgenta la nivelul unitatii sanitare publice si nu poate fi contactat sau nu raspunde solicitarii, acesta va fi sanctionat prin diminuarea salariului de baza individual cu un procent intre 5-10% pe o perioada de 3 luni, in conditiile legii”, precizeaza proiectul.

Potrivit sursei citate, garzile efectuate de medici in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza in limita a 48 de ore pe saptamana, care reprezinta durata maxima legala a timpului de munca, inclusiv orele suplimentare, reprezinta garzi obligatorii.

Cadrele didactice, cu exceptia rezidentilor, desfasoara activitate integrata prin cumul de functii in baza unui contract individual de munca cu 1/2 norma, in limita posturilor normate si vacante. La incetarea raporturilor de munca cu unitatile de invatamant, cadrele didactice care au fost integrate o perioada mai mare de 5 ani isi pot continua activitatea, cu norma intreaga, in unitatile sanitare in care au fost integrate, in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata.

Astfel, in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unitatile sanitare si unitatile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, sporuri de pana la 25% din salariul de baza pentru activitatile care se desfasoara in unitatile de urgenta neurovasculare, in sectii si compartimente de neurologie si neurochirurgie si care solicita o incordare psihica foarte ridicata, precum si pentru personalul din unitati, sectii si compartimente de boli infectioase, neonatologie, sali de nastere si din laboratoarele de analize medicale, care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase.

De asemenea, se acorda un spor intre 45% si 85% din salariul de baza pentru personalul schimb, pentru conditii deosebit de periculoase precum leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, dializa, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular si neurologica, psihiatrie, medicina legala, asistenta medicala de urgenta si transport sanitar, acordata prin serviciile de ambulanta si structurile de primire a urgentelor — UPU — SMURD, UPU si CPU—, sectii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, sectii si compartimente de ingrijiri paliative, sectii si compartimente de oncologie medicala, oncologie pediatrica, radioterapie, unitatea de ingrijire a arsilor gravi, personalul incadrat in blocul operator, in punctele de transfuzii din spital, in laboratoarele de cardiologie interventionala, in laboratoarele de endoscopie interventionala, transplant de organe, neurologie, neurochirurgie, urgenta neurovasculara, hematologie oncologica, genetica medicala precum si medicii de specialitate chirurgicala, epidemii deosebit de grave stabilite de Ministerul Sanatatii.

Nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sistem sanitar si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli.

Proiectul prevede ca salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor legale, din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere si nu pot fi mai mici decat salariile de baza pe functii, grade si trepte profesionale, stabilite corespunzator vechimii in munca prevazute pentru unitati clinice.

„Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un numar mai mic de 1.000 de asigurati sau in cazul in care nivelul veniturilor realizate nu permite incadrarea personalului contractual cu norma intreaga, poate dispune incadrarea cu fractiuni de norma”, se mai arata in document.

Criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, de comun acord cu organizatiile sindicale semnatare ale contractul

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2