Proiect privind sistemul de iluminat public din Baia Mare, aprobat de consilierii locali

Reclame home 1
Reclame home 1

In cadrul unei sedinte extraordinare desfasurate joi, 26 iulie, consilierii locali baimareni au adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Municipiul Baia Mare.

Vezi mai jos ce specifica proiectul:

Art.1 Se aproba Anexa 1 – Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Municipiul Baia Mare”.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

a) Valoarea totala a investitiei:

Valoarea totala fara TVA: 8.840.201,09 lei
Valoare TVA: 1.661.519,98 lei
Total general: 10.501.721,07 lei

Din care C+M:
Valoarea totala fara TVA: 5.963.137,47 lei
Valoare TVA: 1.132.996,12 lei
Total C+M: 7.096.133,59 lei

b) Capacitati:

Capacitatile fizice pentru obiectivul de investitii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

c) Durata de realizare a investitiei: 15 luni

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza:

Directia Generala Dezvoltare Publica – Directia Utilitati Publice – Serviciul Salubrizare, Iluminat, din Primaria Baia Mare;

Directia Economica, din Primaria Baia Mare;

Directia Proiecte, din Primaria Baia Mare;

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2