„Punem suflet pentru copii” si „Baia Mare isi iubeste copiii”, doua proiecte initiate de municipalitate. Ce a decis Consiliul Local

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

La sedinta de indata din 8 octombrie, consilierii locali baimareni au aprobat initierea, depunerea si implementarea de catre Directia de Asistenta Sociala Baia Mare a doua proiecte: „Punem suflet pentru copii” si „Baia Mare isi iubeste copiii”.

Astfel, la „Punem suflet pentru copii” s-au aprobat urmatoarele detalii:

Art. 1 Se aproba initierea, depunerea si implementarea de catre Directia de Asistenta Sociala Baia Mare a proiectului „Punem suflet pentru copii” finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara nr. 6 – Educatie si competente Prioritatea de investitii – 10.i. Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare.

Art. 2 Se aproba valoarea totala a proiectului “Punem suflet pentru copii” in cuantum de 3.842.055,50 lei, inclusiv TVA

Art. 3 Se aproba asigurarea de la bugetul local a sumei de 76.841,11 lei reprezentand contributia locala in procent de 2% din valoarea totala eligibila alocata pentru implementarea proiectului „Punem suflet pentru copii”.

Art. 4 Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „Punem suflet pentru copii” se vor asigura din bugetul local al Municipiului Baia Mare

Art. 5 Cu suma prevazuta la art. 3, se va rectifica bugetul Directiei de Asistenta Sociala Baia Mare.

Art. 6 Se mandateaza conducatorul Directiei de Asistenta Sociala Baia Mare cu semnarea tuturor documentelor in vederea depunerii proiectului, a contractului de finantare si a documentelor privind implementarea proiectului.

Art. 7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala Baia Mare.

„Baia Mare isi iubeste copiii”:

Art. 1 Se aproba initierea, depunerea si implementarea de catre Directia de Asistenta Sociala Baia Mare a proiectului „Baia Mare isi iubeste copiii” finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara nr. 6 – Educatie si competente Prioritatea de investitii – 10.i. Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare.

Art. 2 Se aproba valoarea totala a proiectului „ Baia Mare isi iubeste copiii” in cuantum de 3.806.855,50 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aproba asigurarea de la bugetul local a sumei de 76.137,11 lei reprezentand contributia locala in procent de 2% din valoarea totala eligibila alocata pentru implementarea proiectului „Baia Mare isi iubeste copiii”.

Art. 4 Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „Baia Mare isi iubeste copiii” se vor asigura din bugetul local al Municipiului Baia Mare.

Art. 5 Cu suma prevazuta la art. 3, se va rectifica bugetul Directiei de Asistenta Sociala Baia Mare.

Art. 6 Se mandateaza conducatorul Directiei de Asistenta Sociala Baia Mare cu semnarea tuturor documentelor in vederea depunerii proiectului, a contractului de finantare si a documentelor privind implementarea proiectului.

Art. 7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala Baia Mare.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2