PUZ DEALUL GROȘILOR – Cimitir nou în Baia Mare

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

În dezbatere publică se află Planul Urbanistic Zonal Dealul Groșilor, inițiatorul fiind Municipiul Baia Mare. Ca și amplasament vorbim de Baia Mare în partea de sud-est a municipiului, cuprins între calea ferată la nord, limita UAT Baia Sprie la vest și limita UAT Groși la sud și est. Din acest document aflăm că municipalitatea are în plan construirea unui cimitir nou la ieșirea din oraș către Groși. 

„Având în vedere că în PUG-ul aprobat era propus un cimitir în partea de nord-est a zonei studiate, pe terenuri private, ținând cont de necesitățile municipiului de a înființa cimitire noi, dar și proprietatea terenurilor din zona studiată, se propune înființarea unui nou cimitir pe terenurile aflate în proprietatea Statului Român, situate la limita sud-vestică a zonei studiate (lăngă ferma de animale). Conform Legii 102/2014 privind Înființarea, închiderea, desființarea și redeschiderea cimitirelor, distanța minimă admisă între zonele protejate și gardul care delimitează cimitirul este de 100 m.

Conform ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, teritoriu protejat înseamnă teritoriu în care nu este permisă depăşirea concentraţiilor maxime admise pentru poluanţii fizici, chimici şi biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale. Pentru lucrările de construire din zona de protecție sanitară se va obține avizul Direcției de Sănătate Publică. Până la degrevarea terenurilor de rețelele electrice, orice lucrări de construire în zonele de siguranță și protecție se vor realiza numai cu avizul administratorului de rețea. Amenajarea cimitirului se va realiza astfel încât să se asigure o densitate brută de 7,5 – 10 mp/loc. ”, se arată în documentul amintit mai sus.

Intenția administrației locale este de a fi executate lucrări funerare sub și supraterane, capele mortuare, alte constructii aferente conform specificului cultului, circulaţii carosabile, parcaje, circulaţii pietonale, plantaţii, respectiv un pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare.

Staţionarea autovehiculelor se va organiza în parcări amenajate. Necesarul de parcaje înseamnă 1 loc la 10 persoane participante la ceremonie – 2 x 20 locuri de parcare pentru un loc de ceremonie + 5 locuri de parcare pentru personal. Cimitirele se vor organiza ca spații verzi. Ocuparea cu construcții și morminte se va realiza în limita a maxim 80% din suprafața dedicată cimitirului. Important de reținut este că se va planta minim un arbore la 5 locuri de veci.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2