Raport: Cheltuielile bugetare pentru 2018, in crestere cu aproape 33 miliarde lei

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2018 sunt in suma de 314,5 miliarde lei, in crestere cu 32,7 miliarde lei fata de anul in curs, si urmeaza sa ajunga in anul 2021 la 372,8 miliarde lei, respectiv 33,1% din produsul intern brut, inregistrand o tendinta de scadere ca pondere in PIB datorita necesitatii de reducere a deficitului bugetar, arata Raportul privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe anii 2019 – 2021 publicat de Ministerul Finantelor Publice, informeaza AGERPRES.

Potrivit documentului, veniturile bugetare in termeni nominali sunt estimate in 2018 la 287,5 miliarde lei, respectiv 31,7% din Produsul Intern Brut, in crestere cu 30,7 miliarde de lei fata de 2017 si urmeaza sa se inscrie pe un trend ascendent in valoare nominala, dar si ca procent din PIB.

La capitolul cheltuieli bugetare, cea mai mare crestere pe orizontul de referinta o inregistreaza cheltuielile cu asistenta sociala, datorita masurilor adoptate pe linia punctului de pensie si a majorarii indemnizatiei sociale pentru pensionari.

Cheltuielile de personal inregistreaza o majorare in anul 2018 pe fondul aplicarii Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, insa pe orizontul de referinta se inregistreaza o traiectorie descendenta.

Bunurile si serviciile consemneaza o tendinta de reducere pe orizontul de referinta, in timp ce cheltuielile cu datoria publica inregistreaza o stabilizare pe perioada 2019-2021.

Cheltuielile cu investitiile inregistreaza cresteri ale valorilor nominale pe orizontul de referinta, ajungand la 4,8% din PIB in anul 2021 fata de 4,2% din PIB in anul 2018.

Ca politica de cheltuieli, masurile pe termen mediu prevazute in document vizeaza: asigurarea unui nivel sustenabil pentru cheltuielile cu salariile si pensiile in sectorul public; orientarea resurselor disponibile catre investitii publice de antrenare in domeniile: infrastructura, agricultura si dezvoltarea rurala, energia si tehnologia avansata; reorientarea cheltuielilor de investitii publice in vederea realizarii unei treceri treptate de la investitiile finantate integral din surse nationale la investitii cofinantate din fonduri europene; accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru imbunatatirea ratei de absorbtie; continuarea finantarii schemelor de ajutor de stat si in perioada 2018 — 2021, pentru a contribui la crearea de noi locuri de munca, realizarea de investitii care utilizeaza tehnologii noi, obtinerea de produse, servicii, tehnologii inovative, cu efecte asupra cresterii economice si asigurarii stabilitatii macroeconomice.

In ceea ce priveste veniturile bugetare, pe termen mediu, pe fondul revigorarii economice, acestea vor fi in urcare in valoare nominala pe orizontul de referinta, ajungand in anul 2020 la 336,1 miliarde lei (32% din PIB) si la 358,9 miliarde lei in anul 2021, respectiv o crestere nominala de 71,4 miliarde lei fata de anul 2018.

Cele mai mari ponderi in totalul veniturilor bugetare in anul 2018 le inregistreaza contributiile — cu 10,1%, urmate de TVA — cu 6,8%, accize — cu 3,3% si sumele primite din FEN postaderare si preaderare — 3,1% din PIB.

La polul opus se afla impozitul pe profit — cu o pondere de 1,7% din PIB, veniturile nefiscale — 2,2%, impozitul pe salarii si venit — cu 2,3%.

Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o crestere economica de 5,5%, in scadere fata de previziunile care indica un avans de 6,1% in acest an, produsul intern brut urmand sa ajunga la 907,852 miliarde de lei.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2