S-a aprobat ”Ghidul solicitantului” pentru proiectele culturale

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

In cadrul ultimei sedinte a Consiliului Judetean (CJ) Maramures, alesii judeteni au aprobat ”Ghidul solicitantului pentru finantarea nerambursabila din bugetul judetului a programelor, proiectelor si actiunilor culturale”. Judetul Maramures prin Consiliul Judetean, acorda finantari nerambursabile pentru programe, proiecte si actiuni culturale, finantarea proiectelor aprobate facandu-se in baza unui contract incheiat intre Consiliul Judetean Maramures si beneficiarul finantarii, in urma aplicarii procedurii selectie publice de proiecte.

Scopul programului este dezvoltarea activitatilor culturale in judetul Maramures, iar ghidul urmareste stabilirea principiilor, a cadrului general si caile de atac ale actului sau deciziilor autoritatii finantatoare care aplica procedura de atribuire contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul judetului Maramures. Obiectivul general al programului este dezvoltarea si valorificarea potentialului cultural al judetului Maramures, prin satisfacerea interesului cultural la nivel local, judetean, euroregional, national sau de reprezentare internationala. Totodata, se doreste stimularea implicarii organizatiilor neguvernamentale in realizarea de actiuni culturale, dar si stimularea participarii cetatenilor la viata culturala, prin diversificarea ofertei culturale.

Beneficiarii directi ai programului sunt persoanele juridice constituite conform legii, ce desfasoara activitati culturale in judetul Maramures, asezamintele culturale si persoanele juridice de drept public finantate integral sau partial de la bugetul de stat sau bugetul local, cu exceptia celor care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Maramures. Beneficiarii indirecti ai Programului sunt participantii la activitatile culturale. Se pot depune proiecte vizand conservarea patrimoniului cultural traditional si promovarea mostenirii culturale locale sau proiecte culturale care valorifica potentialul creator al judetului, talentul, aptitudinile, precum si capacitatea intelectuala a locuitorilor.

Amalia Babici Man, purtator de cuvant CJ Maramures: “Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila, solicitantul trebuie sa fie persoana juridica de drept public ori privat, fara scop patrimonial, care depune o oferta culturala. Regimul juridic instituit prin aceasta lege pentru finantarile nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de interventie in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale. Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati privind protectia informatiilor clasificate. Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se va face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, procedura ce permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie cu respectarea principiilor prevazute la procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila.”

Consiliul Judetean Maramures acorda finantare nerambursabila in limita a 90% din valoarea totala a proiectului, iar cofinantarea proiectelor de catre beneficiar trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea totala. Un solicitant de finantare nerambursabila va putea depune sau contracta maxim doua proiecte cu tematica incadrata in obiective specifice diferite.

ZiarMM.ro

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *