SC VITAL: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de apa si canalizare in municipiul Sighetu Marmatiei

S.C. VITAL S.A. a preluat in operare serviciul de apa si canalizare din municipiului Sighetu Marmatiei in anul 2010, prestand /furnizand aceste servicii pe infrastructura administrata anterior de S.C. ACATERM S.A.

Intrastructura extrem de invechita, depasita din punct de vedere tehnic si neperformanta a creat si creaza dificultati in operare. La toate aceste impedimente tehnice se adauga si probleme de natura comerciala, relatiile dintre operator si utilizatori fiind ingreunate de desfiintarea asociatiilor de locatari/ proprietari .

In perioada 2010 – 2018 operatorul regional S.C. VITAL S.A. a contribuit la dezvoltarea serviciilor de apa si canalizare in municipiul Sighetu Marmatiei cu urmatoarele investitii:

Proiectul SAMTID in valoare totala de 2.346.935 euro, care a constat in reabilitarea a 13.7 km retea de apa, S.C. VITAL S.A. asumandu-si plata ratelor (in valoare de cca. 400.000 lei anual pana in 2032), aferente imprumutului de 1.312.888 euro, acordat de B.E.I. pentru a asigura cofinantarea lucrarilor).

Programul Operational Sectorial (POS) de Mediu 2007-2013, pentru municipiul Sighetu Marmatiei, in valoare totala de 97.455.590 lei a constat in cinci contracte de lucrari care au vizat modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si canalizare, reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate si dotari cu utilaje moderne. De asemenea a insemnat si asumarea de catre S.C. VITAL S.A. a cheltuielilor neeligibile asociate contractelor din POS Mediu ( avize , lucrari complementare, etc. ) in valoare de 5.168.989 lei.

Investitii din surse proprii, in valoare de 1.371.300. lei, constand in dotari cu autospeciale si autoutilitare, utilaje si unelte specifice intretinerii retelelor de apa si canal, reparatii capitale la retele de apa si canal (inlocuiri conducte), modernizari camine apometre si dotarea acestora cu aparatura moderna de inregistrare si masurare a consumului de apa.

Pe cale de consecinta, urmare a investitiilor generate in acest interval relativ scurt de timp, parteneriatul dintre municipiul Sighetu Marmatiei – S.C. VITAL S.A. – ADI Maramures, a permis modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de apa si canal cu:

– 60.022 metri liniari de retea noua de apa

– 3 statii de pompare a apei

– 4.653 de bransamente noi echipate cu aparate de masura cu citire la distanta

– 43.738 metri liniari de retea de canalizare

– 15 statii de pompare apa uzata

– 2.865 de racorduri noi

– 12.214 metri liniari de conducta magistrala

– 1 statie moderna de epurare a apelor uzate

In cadrul proiectului POS Mediu Maramures municipiul Sighetu Marmatiei a beneficiat de 22.33% din intreg proiectul, reprezentand valoric 97.455.590 lei. Din aceasta suma S.C. VITAL S.A. a contribuit cu 16.904.061 lei care se compun din:

– credit BERD – 10.271.800 lei,

– dobanzi – 1.463.272 lei

– cheltuieli neeligibile – 5.168.989 lei.

Pentru investitiile realizate in municipiul Sighetu Marmatiei S.C. VITAL S.A. plateste:

– rata credit SAMTID 400.000 lei

– rata credit POS MEDIU 1.518.440 lei

TOTAL REDEVENTA /AN 1.918.440 lei

S.C. VITAL S.A. gestioneaza la nivelul municipiului Sighetu Marmatiei peste 11.000 de contracte de furnizare /prestare a serviciilor de apa si canalizare.

Prin investitiile realizate a fost modernizata reteaua de apa si canalizare pentru aproximativ 60% din utilizatori.

In ceea ce priveste etapa de dezvoltare urmatoare, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), 2014-2020, pentru municipiul Sighetu Marmatiei sunt in lucru documentatii tehnice pentru modernizarea si extinderea a 17.850 ml retele de apa si a 10.475 ml retele de canalizare cu toate dotarile aferente acestora.

Din punct de vedere economico-financiar, desi rezultatele sunt pozitive (agentia Sighetu Marmatiei inregistrand profit) acestea sunt viciate de gradul mic de incasare al productiei, acesta fiind de 83% ( cel mai mic din cadrul societatii).

Clarificarea relatiilor contractuale dintre operator si utilizator (perfectarea contractelor de furnizare /prestare a serviciilor de apa si canalizare exclusiv la punctul de delimitare a domeniului public cu cel privat ) precum si o rafinare a relatiei dintre S.C VITAL S.A. si Autoritatea Publica Locala a municipiului Sighetu Marmatiei reprezinta esenta imbunatatirii calitatii serviciilor.

In ceea ce priveste politica tarifara pentru serviciile prestate de catre S.C. VITAL S.A, , aceasta este stabilita de catre membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Maramures, avand ca baza de pornire analiza costurilor de productie pentru 1 mc de apa precum si de costurile generate de contractele de finantare a imprumuturilor luate pentru dezvoltare.

SC VITAL SA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2