Scoala Gimnaziala din Bicaz inclusa in Programul pilot de acordare a unui suport alimentar  prescolari si elevi

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanta de Urgenta nr.92/2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu privire la aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. Elevii din aceste unitati vor beneficia, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constand intr-un pachet alimentar sau intr-o masa calda pe zi, in limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adaugata.

Pentru mentinerea sanatatii prescolarilor si elevilor prevazuti in cadrul programului pilot se vor distribui numai produse alimentare obtinute in unitati autorizate/inregistrate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor in vigoare.

Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca pe lista unitatilor administrativ-teritoriale a fost inclusa din judetul Maramures Scoala Gimnaziala din comuna Bicaz.

”Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/masei calde se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale si se stabileste potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice. Unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. Suma pentru anul scolar de invatamant 2017-2018 alocata pentru Scoala Gimnaziala din comuna Bicaz este de 122 mii lei, a mai adaugat prefectul de Maramures”.

Legislatia prevede ca la cererea motivata a parintilor, formulata in scris si sustinuta de document-suport, inregistrata la secretariatul unitatii de invatamant la care este inmatriculat elevul, prescolarii si elevii care din natura de considerente de natura medicala, culturala sau religioasa nu pot beneficia de pachetul alimentar/masa calda vor beneficia de produse alimentare adecvate situatiei acestora, in limita valorii zilnice stabilite.

Autoritatile administratiei publice locale, institutiile si autoritatile cu atributii in domeniul educatiei au obligatia sa urmareasca si sa verifice buna desfasurare a procesului de aprovizionare privind distributia catre elevi/prescolari a pachetului alimentar/masei calde.

Controlul respectarii prevederilor legislatiei in vigoare privind conditiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/masa calda este oferit/oferita catre elevi/prescolari, precum si al respectarii unei alimentatii corespunzatoare din punct de vedere nutritional in unitatile de invatamant preuniversitar se exercita de catre personalul imputernicit de Ministerul Sanatatii din cadrul directiilor de sanatate publice judetene.

Unitatile care produc, prepara, transporta si distribuie alimente in cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor oficiale, efectuate de catre personalul de specialitate din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, in conformitate cu regulamentele Comisiei Europene.

Spatiile si facilitatile din incinta unitatilor de invatamant unde se prepara alimente in cadrul acestui program sunt supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor.

La inchiderea programului pilot, la finalul anului scolar 2017-2018, in urma analizei realizate de Ministerul Educatiei Nationale, pe baza rezultatelor obtinute si interpretate lunar, pe parcursul derularii proiectului, la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, prin hotarare a Guvernului se va decide asupra oportunitatii extinderii acestui program la nivel national, respectiv asupra modalitatii de implementare.

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, elaboreaza normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Institutia Prefectului-Judetul Maramures

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *