Se lanseaza proiectul „Cresterea competivitatii SC Constructii – Demolari R. I. SRL prin achizitia de echipamente specifice activitatii de demolare”

Reclame home 1
Reclame home 1

Lansarea proiectului: „CRESTEREA COMPETITIVITATII SC CONSTRUCTII – DEMOLARI R.I. SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATII DE DEMOLARE”

Societatea SC CONSTRUCTII-DEMOLARI RI SRL, in calitate de beneficiar, anunta lansarea proiectului: „CRESTEREA COMPETITIVITATII SC CONSTRUCTII – DEMOLARI R.I. SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATII DE DEMOLARE”, conform Contractului de finantare nr. 2116/16.05.2018, COD MySMIS 107850.

Proiectul are o valoare totala de 1.081.228,04 lei din care valoarea nerambursabila este de 723.072,30 lei si este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest).

Perioada de implementare a proiectului este de 39 de luni, incepand cu data de 03.01.2016 pana la 28.03.2019.

Obiectivul general al proiectului: Proiectul raspunde obiectivului general al Prioritatii de investitii 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” de consolidare pe piata demolarilor a pozitiei societatii.

Atingerea acestui obiectiv va contribui la realizarea obiectivului general al Programului Operational Regional 2014-2020 si anume, cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurii si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Cresterea nivelului de tehnologizare a intreprinderii prin achizitia unor echipamente noi (un excavator cu senile si un ciocan hidraulic) pana la finalizarea implementarii proiectului.

2. Cresterea numarului de locuri de munca cu 5 posturi noi pana la finalizarea implementarii proiectului.

3. Diversificarea activitatii intreprinderii prin introducerea de lucrari noi, respectiv lucrari de demolare pana la finalizarea implementarii proiectului.

Date de contact beneficiar: Oras Somcuta Mare, Str. Mocirii nr. 10A, judetul Maramures, cod postal 437335, Romania Persoana Contact: Administrator Ioana Mihaela Marincas, 0749010919, email: irm0788@yahoo.com

Comunicatul in varianta PDF

 

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole