Selectie director economic si director de dezvoltare la Aeroport: Ce prevede scrisoarea de asteptari

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

La ultima sedinta ordinara din 2019, consilierii judeteni au aprobat scrisoarea de asteptari pentru selectia directorului economic si a directorului de dezvoltare din cadrul R.A. „Aeroportul International Maramures.

Astfel, in scrisoarea de asteptari pentru directorul economic (s-au inscris Szasz Robert Janos si Todorut Maria) se precizeaza urmatoarele:

 • elaborarea politicilor si strategiilor financiar – contabile al Aeroportului International Maramures, pentru cresterea eficientei economice in conditiile respectarii legislatiei in vigoare;
 • supervizeaza si supravegheaza toate activitatile economice si asigura elaborarea de studii si analize cu privire la profitabilitatea activitatii economice, eficienta utilizarii capitalului de lucru, evolutia acumularilor banesti, a structurii cheltuielilor materiale si a altor indicatori  economico  financiari;
 • realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare proprii;
 • fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a regiei autonome;
 • elaboreaza programul propriu de dezvoltare si face propuneri de finantare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in program, urmand elaborarea si avizarea legala a documentatiei tehnice;
 • efectueaza direct operatiuni de comert exterior prin compartimente proprii si realizeaza importul de echipamente si piese de schimb;
 • identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activitatii pe care o desfasoara prin operatiuni specifice;
 • avizeaza desfasurarea unor activitati pe platforma aeroportuara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentele specifice proprii, emise in acest scop, respectand conditiile de securitate si numai cu conditia obtinerii de venituri, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.139/2014;
 • se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniile obiectului sau de activitate.

In ceea ce priveste scrisoarea de asteptari pentru directorul de dezvoltare (s-au inscris Florescu Mihaela Anca, Campan Cosmin Calin Toma, Cudalbu Octavian Emilian, Caraba Mihaita Ionut):

(pe linie de mentenanta)

– conform Regulamentului (UE)139/2014 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, in temeiul  Regulamentului (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European, raspunde pe domeniul EASA ANNEX III-PART Organization Requirements – Aerodrome Operators (PART ADR OR)+ AMC+GM  aferente Manualului  de Mentenanta al Aerodromului si partea C – caracteristici ale amplasamentului aerodromului,  asigura si verifica stadiul derularii activitatilor specifice procesului de conversie, modul de tratare al masurilor corective asumate ca urmare a auditurilor efectuate.

 • asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea intregii infrastructuri aeroportuare: pista, cai de rulare, platforme, drumuri de acces, parkinguri, aerogara, hangare si alte constructii sau dotari care concura la buna desfasurare a activitatii aeroportuare, in concordanta cu standardele internationale;
 • asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare in sectoarele: mecano-energetic, telecomunicatii, de transport si de deservire aeroportuara;
 • elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice proprii, adaptate la specificul dotarii pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare proprii;
 • elaboreaza studii si executa programe, prin asociere sau prin alte forme si modalitati, cu parteneri din tara si din strainatate, pentru a asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare;
 • organizeaza si tine evidenta de cadastru a bazei aeroportuare;
 • analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele cu servituti aeronautice ale Regiei Autonome Aeroportul International Maramures, in vederea avizarii acestora de catre AACR;
 • asigura semnalizarea si balizarea tuturor constructiilor existente in perimetrul aeroportuar, potrivit reglementarilor internationale recunoscute in Romania;
 • organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in  conformitate cu reglementarile aeronautice, concomitent cu instruirea si atestarea pe posturi a pompierilor civili;
 • asigura controlul desfasurarii proceselor si operatiunilor aeroportuare in vederea respectarii normelor si regulamentelor de exploatare aeroportuara, de protectie umana si a mediului inconjurator;
 • intocmeste studii si cercetari referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitatii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului in zona de influenta;
 • prin posibilitati proprii sau in colaborare cu parteneri din tara sau din strainatate realizeaza, in conditiile legii, activitati de import pentru activitatea proprie si de aprovizionare tehnico-materiala a aeroportului;
 • ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, cu aport intern si extern, a personalului regiei autonome, atesta calificarea acestuia pentru meserii specifice activitatii aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele interne sau internationale in vigoare prevad alte conditii de atestare.

 (pe linie de servicii operationale)

 • asigura aplicarea reglementarilor Organizatiei Aviatiei Civile Internationale potrivit anexelor la Conventia de la Chicago privind aviatia civila internationala, precum si a celorlalte reglementari interne si internationale in domeniul activitatii aeroportuare;
 • asigura managementul si supravegheaza procesul de management al platformei, controlul circulatiei aeronavelor, vehiculelor si persoanelor pe platforma, conform PIAC – AD – 139 Part 1, Anexa 2, si ICAO DOC 9137 Part 8.
 • asigura facilitatile de infrastructura, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare si de servicii, necesare desfasurarii in bune conditii, calitative si de siguranta, a transporturilor aeriene de pasageri si de marfuri, executate de transportatorii interni si externi;
 • asigura datele de informare operativa interna si internationala cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor proprii care concura la activitatea aeroportuara;
 • asigura si coordoneaza, la nivelul aeroportului, prin personal propriu specializat securitatea activitatii de aviatie civila, in colaborare cu fortele militare si civile destinate acestui scop;
 • organizeaza si coordoneaza elaborarea documentelor de organizare si mobilizare la locul de munca, metodologia de instiintare a personalului si stabileste mijloacele de alarmare in situatii deosebite;
 • coordoneaza si participa, prin personal propriu, la activitatea de alarmare, cautare si salvare a aeronavelor aflate in dificultate in zona de responsabilitate a aeroportului;
 • asigura spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor pe aeroport acordand prioritate celor destinate confortului pasagerilor si fluidizarii traficului;
 • organizeaza si executa controlul tehnic periodic pentru solicitarea omologarii terenurilor si instalatiilor aeronautice proprii, in vederea emiterii certificatelor de exploatare sau a prelungirii duratei lor de valabilitate;
 • asigura efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, iar, la cerere, pe baza de contract si al personalului aeronautic care apartine companiilor aeriene care opereaza pe aeroport al personalului celorlalti agenti economici din zona;
 • asigura, ocazional, asistenta medicala, la cerere si cea de urgenta, pentru public, in aerogara si aeroport cat si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;
 • asigura respectarea disciplinei muncii, a atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale, de catre intregul personal propriu, in desfasurarea activitatii aeroportuare;
 • asigura coordonarea intregii activitati desfasurate pe platformele aeroportuare, in calitate de autoritate aeroportuara, conform normelor si organizeaza activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv dezvoltarea aplicarii informaticii, in vederea asigurarii rapide, computerizate, a informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;
 • in conformitate cu cerintele cresterii calitatii serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum si altor parteneri in traficul aerian, isi pot diversifica prestatiile in scopul cresterii veniturilor proprii si al dezvoltarii bazei aeroportuare;

“Principiile directoare privind administrarea R.A. Aeroportul International Maramures, obiectivele fundamentale, tintele de performanta si prioritatile strategice prevazute in Planul de Management, se vor constitui in standarde de performanta obligatorii  pentru directorii sus-mentionati. Consiliul de administratie se asteapta ca directorii sa redacteze Planul de Management pornind de la premise realiste si tinand cont de continutul prezentei scrisori de asteptari.

Aceasta scrisoare de asteptari este un document de lucru care precizeaza performantele asteptate de la organele de conducere ale intreprinderii publice, precum si politica autoritatii publice tutelare privind intreprinderea publica care are obligatii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioada de 4 ani”, se mai arata in documentul adoptat de consilierii judeteni.

 Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1