SF sau nu? Tren metropolitan Baia Sprie – Baia Mare – Seini, propus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Una din investițiile propuse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Baia Mare (2021-2030), care a și fost aprobat recent de consilierii locali băimăreni, prevede realizarea unui tren metropolitan pe axa Baia Sprie – Baia Mare – Seini.

Astfel, obiectivele proiectului ar fi:

– Creşterea gradului de accesibilitate pe traseul Baia Sprie – Baia Mare – Seini şi Baia Mare – Firiza
– Satisfacerea cererii de navetism din zona peirubană către municipiul reşedinţă de judeţ Baia Mare;
– Reducerea cotei modale a autovehiculului personal în localităţile vizate;
– Dezvoltarea zonei metropolitane Baia Mare;
– Reducerea duratelor de deplasare spre şi dinspre municipiul reşedinţă de judeţ Baia Mare.

”Transportul public reprezintă una dintre preocupările principale în procesul de tranziţie către o mobilitate durabilă atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. În acest context, trenul metropolitan reprezintă o opţiune viabilă de satisfacere a cererii într-un mod sustenabil, care să asigure o utilizare cât mai redusă a mijloacelor poluante de transport pentru deplasarea între localităţi, în special pentru deplasările de zi cu zi”, se mai precizează la justificarea proiectului.

Principalele activităţi din proiect / caracteristici:

– Amenajarea unei linii de tren metropolitan pe traseul Baia Sprie – Baia Mare – Seini;

– Reconstruirea căii ferate între Baia Mare şi Baia Sprie;

– Amenajarea unei linii de tren metropolitan pe traseul Baia Sprie – Baia Mare – Firiza;

– Amenajarea staţiilor de tren metropolitan aferente traseului: construcţia/modernizarea peroanelor, constructia suprastructurilor de adapostire a calatorilor, dotarea cu mobilier urban specific, construcţia/modernizarea clădirilor tehnice şi de adapostire. Peroanele sunt construite astfel încât să permită accesul facil în/ din vehicul pentru toate categoriile de călători;

– 2 posibile trasee: T1 Seini – Baia Mare – Firiza – 34.5km, operabil pe termen scurt, infrastructură integral existentă şi T2 Seini – Baia Mare – Baia Sprie – 36.3km, operabili pe termen mediu/lung, condiţionat de instalarea infrastructurii feroviare din Combinat (Sit Regenerare) la Baia Sprie pe vechiul terasament, pe Calea Plevnei.

– Reteaua propusa prezintă 10 staţii comune, dintre care 3 puncte noi de oprire, şi respectiv 3 staţii noi pe fiecare ramură a serviciului, totalizând 16 staţii (inc. Gara Baia Mare). Durata de parcurs a unui astfel de traseu, la o viteza comercială realistă de până în 4okm/h şi respectiv cu timpii tehnici necesari rebrusării ajunge la 2 ore, o ora per sens.

– În privinta exploatarii, va fi nevoie de un parc circulant de 4 trenuri active şi o rezervă pentru un serviciu intercalat la fiecare 30 de minute în ora de vârf(pe trunchiul comun). În afara orei de vârf trenurile ar circula la 40 de minute (cu 3 trenuri) şi respectiv o dată pe oră seara şi în weekenduri (două trenuri).

Condiţionalităţi pentru implementare:
– Asigurarea fondurilor necesare

Valoarea proiectului: 92.200.000 euro

Trebuie știut că Planul de Mobilitate Urbană Durabilă ”este un document strategic, nivelul de detaliere a propunerilor (măsuri şi proiecte) fiind adaptat în consecinţă. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investiţiile propuse, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte amplasamentul exact şi soluţia tehnică optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante.

Menţionam că acest document reprezintă varianta finală a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Baia Mare, ce va necesita parcurgerea etapei de consultare publică şi a obţinerii avizul de mediu din partea APM Maramureş. De asemenea, se recomandă actualizarea periodică a PMUD şi a modelului de transport aferent, cel puţin o dată la 5 ani sau mai des, în funcţie de evoluţiile viitoare în zona urbană funcţională a municipiului Baia Mare”.

Vlad HERMAN

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu