SUNTEM PREA MULȚI – Cartiere noi în Baia Mare în anii care urmează. Dispare Pirita

În Baia Mare e cerere mare de locuințe. Deja se dă bătaie mare pe fiecare părticică de teren unde s-ar putea ridica pe viitor un bloc de locuințe și asta se vede. Dispar spațiile verzi dintre blocuri, doar ca să răsară apartamente și spații de locuit. Acum între Kaufkand și Garda de Mediu/Euromedica, de exemplu, vom avea blocuri de locuințe. E drept că înainte era un spațiu neîngrijit și plin de gunoaie, dar era un spațiu verde. Deși ni se spune că se vrea în Baia Mare tot mai mult spațiu verde păstrat. Una se zice, alta se face!!!

În ședința de Consiliu Local din data de 16 noiembrie a revenit un proiect de hotarare care a mai fost și care pană acum a fost respins. Nu și acum, camd avem aprobat un Plan Urbanistic Zonal, o zona neutilizată de 281.817 m2, spațiu delimitat la nord de Râul Săsar, la est de strada Dragoș Vodă, la vest de viitoarea stradă “Drumul de Vest” propus de Municipiul Baia Mare și la sud de prelungirea străzii Dragoș Vodă până la intersecția cu viitorul “Drum de Vest”. Aici va fi amenajată prin Planul Urbanistic Zonal ” Complex de locuințe si functiuni complementare Atrium”.  Așteptăm și detalii despre un alt cartier nou al municipiului și anume „Cartierul Pintea Viteazu”, în zona Pieței Sălăjanca.

Conform proiectului votat de Consiliu Local, UTILIZĂRI INTERZISE vor fi „activităţi/servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, ca ateliere și spălătorii auto. Depozitare en gros. Depozitare de materiale refolosibil, elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public. Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale. Locuire de tip individual. Constructii provizorii de orice fel, exceptand cele de alimentatie publica temporare, cele de mobilare terase sezoniere, utilaje exterioare. Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente”.

„Unitățile cu capacitate mică de producție, alimentatie publica, discoteci, cluburi de noapte, care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează numai în clădiri separate si se amplasează la o distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța minimă specificată (zona de protectie sanitara) se măsoară între fațada locuinței existente și perimetrul cladirii propuse.

Dragoș HOJDA

 

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu