Suprafata de teren agricol exploatata de persoane fizice si juridice straine era de 422.000 hectare in 2018

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Suprafata de teren agricol exploatata de persoane fizice si juridice straine era de 422.000 hectare, la finele anului 2018, fiind inregistrate 793 de persoane care utilizau aceste terenuri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) la solicitarea AGERPRES.

Din punct de vedere al provenientei, cele mai multe persoane erau din Italia – 194, Germania – 80 de persoane, Franta – 33, Austria – 31 persoane, Olanda – 28, Spania – 23, Belgia – 17, Danemarca – 16 si Grecia – 10 persoane, etc.

In ceea ce priveste vanzarea terenurilor agricole in Romania, datele operative ale Ministerului Agriculturii, conform procedurii prevazute de Legea nr. 17/2014, arata ca anul trecut s-au vandut 154.076,23 hectare, aproape similar cu anul 2017, respectiv 153.927,46 hectare. Anul trecut au fost depuse pentru suprafata vanduta un numar total de 149.546 oferte, iar in 2017 – 149.767 oferte.

Statistica MADR din ultimii ani arata ca in 2014 s-au vandut 58.875,14 hectare de teren agricol, in 2015 – 172.353,79 hectare, iar in 2016 – 144.350 hectare.

In 2019, pana la data de 30 aprilie, au fost vandute 48.746,67 hectare de terenuri agricole, numarul ofertelor depuse fiind de 50.304.

In prezent, la nivelul Parlamentului se afla o initiativa legislativa care va reglementa vanzarea terenurilor agricole in Romania, si care vizeaza modificarea si completarea Legii nr. 17/2014. Aceasta a fost transmisa pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, in vederea exercitarii controlului parlamentar si finalizarii procedurii parlamentare.

Propunerea legislativa vizeaza stabilirea dreptului de preemptiune in aceasta ordine: coproprietarii si rudele de gradul I, arendasul/proprietarii de investitii agricole pentru culturile de pomi, vita de vie si hamei, al proprietarilor de terenuri agricole vecine, al tinerilor fermieri, ASAS, unitati de cercetare precum si statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului.

In ceea ce priveste dreptul de preemtiune al arendasilor care vor sa cumpere teren agricol, acestia trebuie in primul rand sa aiba calitatea de arendas, conform contractului de arendare incheiat si inregistrat cu cel putin un an inainte de data afisarii ofertei de vanzare; arendasii – persoanele fizice trebuie sa faca dovada domiciliului/resedintei situat pe teritoriul national, stabilit pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei; arendasii – persoane juridice: asociatii/actionarii sa faca dovada domiciliului/resedintei situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de 5 ani, anterior inregistrarii ofertei de vanzare; arendasii persoane juridice, cu actionariat alta/alte persoana/persoane juridice, asociatii acestora sa faca dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de 5 ani.

Initiativa legislativa prevede, in cazul preemptorilor proprietari ai terenurilor vecine, ca are prioritate proprietarul terenului vecin cu latura mare a terenului oferit spre vanzare; in cazul proprietarilor de terenuri vecine care indeplinesc aceleasi conditii, are prioritate tanarul fermier cu domiciliul stabilit pe teritoriul national pentru o perioada de 1 an. De asemenea, urmeaza proprietarii de teren agricol vecini care au hotarul comun – in ordinea descrescatoare a lungimii hotarului comun cu terenul in cauza, iar in cazul in care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unitati administrativ teritoriale, prioritate la cumpararea terenului are proprietarul vecin cu domiciliul/sediul social s/sau sediul secundar situat in raza unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.

In ceea ce priveste tinerii fermieri, are prioritate la cumpararea terenului supus vanzarii tanarul fermier care desfasoara activitati in zootehnie cu indeplinirea conditiei privind domiciliul stabilit pe teritoriul national pentru o perioada de 1 an.

In cazul exercitarii dreptului de preemptiune de catre tinerii fermieri, prioritate la cumpararea terenului supus vanzarii are tanarul fermier care desfasoara activitati in zootehnie, cu respectarea conditiei privind domiciliul/resedinta stabilit/stabilita pe teritoriul national pe o perioada de un an.

Principalele conditiile pentru potentialii cumparatori persoanele fizice sunt: domiciliul (resedinta) situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de cel putin de 5 ani, anterior inregistrarii ofertei de vanzare; sa desfasoare activitati agricole pe teritoriul national pentru o perioada de cel putin 5 ani, anterior inregistrarii acestei ofertei; sa fie inregistrate de autoritatile fiscale romane cu minimum 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare si sa aiba studii in domeniul agricol.

In cazul persoanele juridice, acestea trebuie sa aiba sediul social si/sau sediul secundar situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de cel putin 5 ani, anterior inregistrarii ofertei de vanzare; sa desfasoare activitati agricole pe teritoriul national pentru o perioada de cel putin 5 ani, anterior inregistrarii acestei oferte.

De asemenea, persoanele juridice trebuie sa aiba inscrisurile din care sa reiasa ca din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezinta venit din activitati agricole, iar asociatiile sa faca dovada domiciliului situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de cel putin 5 ani, anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan. In cazul in care actionariatul este o alta persoana juridica, asociatii acestora sa faca dovada domiciliului situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de cel putin 5 ani, anterior inregistrarii ofertei de vanzare.

Alte conditii prevazute in aceasta initiativa legislativa de modificare si completare a Legii nr. 17/2014 privind vanzarea terenurilor vizeaza interdictia de instrainare prin vanzare, pentru o perioada de 15 ani de la data cumpararii; vanzarea inainte de implinirea termenului de 15 ani se face numai catre statul roman; aplicarea unitara a procedurii prevazuta de actul normativ privind respectarea dreptului de preemptiune si majorarea termenelor; instituirea Registrului unic national privind circulatia si destinatia terenurilor agricole situate in extravilan; incheierea actelor prin care se transfera dreptul de proprietate (darea in plata, constituire ca aport la capitalul social al unei societati sau pentru orice alt act juridic intre vii prin care se transfera sau se constituie un alt drept real care sa asigure posesia si folosinta terenurilor agricole situate in extravilan, prin eludarea Legii nr. 17/2014, se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

„Evaluarile efectuate cu privite la aplicarea legii si evolutiile pe piata funciara au identificat aspecte care implica necesitatea modificarii conditiilor de vanzare a terenurilor agricole, astfel incat tinerii sa aiba acces la piata funciara, sa se realizeze exploatatii economice care sa produca pentru piata, comasarea terenurilor agricole precum si diminuarea achizitiei terenurilor agricole pe piata funciara pentru scopuri speculative”, se arata in expunerea de motive a Proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014.

In ceea ce priveste cadastrarea terenurilor agricole pentru care se obtin subventii de la APIA, conform datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pana la pana la data de 1 martie 2019, au fost inregistrate 3,87 milioane de hectare, respectiv 40%.

„Din totalul de 9,57 milioane ha de terenuri agricole ce fac obiectul subventiilor APIA, au fost inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara 3,87 milioane hectare (40%) si sunt contractate aproximativ 4,10 milioane hectare (43%), cu termen de finalizare sfarsitul anului 2019, respectiv inceputul anului 2020, ceea ce reprezinta aproximativ 83% din totalul suprafetei subventionate de catre APIA”, precizeaza reprezentantii MADR.

Romania detine o suprafata agricola totala de 14.630.072 hectare, din care in proprietate privata 13.699.725 ha (93,6%), in timp ce suprafata arabila este de 9.395.303 hectare, din care in proprietate privata 8.940.204 hectare (95,1%).

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole